Geachte heer Verkade, Ik heb terdege kennis genomen van de inhoud van uw ingezonden stuk in het Antilliaans Dagblad van zaterdag 12 september 2015 waarbij u mij persoonlijk aanvalt.hr id="system-readmore" Ik werk al bijna 43 jaar op de raffinaderij en ben erg trots in dienst te zijn geweest van Shell Curaçao N.V. in de periode van 1/3/1973 tot en met 30/9/195 en sinds 1/10/1985 tot heden in loondienst van Refineria Isla Curaçao B.V. Laat me voor alle duidelijkheid aangeven dat ik nooit en te nimmer de internationale richtlijnen van de WHO heb betwist en/of zal betwisten. Maar, de WHO-richtlijnen zijn geen normen noch wettelijk bindende criteria, zij zijn ontworpen om begeleiding te bieden. Elk land is vrij bij het instellen van de grenswaarden om ook rekening te houden met de economische, technische, politieke en sociale aspecten van het land. De grenswaarden die gelden voor het Land Curaçao (Hinderverordening Curaçao, A.B. 1994 no. 40) zijn niet door mijn persoon ingesteld. We leven in een rechtstaat en het Gemeenschappelijke Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba heeft in haar vonnis op 12 januari 2010 (zaaknummer KG 403/06-HAR 199/09) de Isla verboden om meer dan 80µg/m3 als jaargemiddelde bij te dragen aan de concentratie van zwaveldioxide (SO2) op leefniveau benedenwinds van de raffinaderij, daaronder begrepen te Beth Chaim, gebaseerd op de wijze waarop StAB die heeft berekend en welk verbod van kracht zal zijn tot en met 31 december 2014. Volgens het StAB rapport d.d. 16 juni 2015 heeft Isla in 2013 een bijdrage van 68.1µg/m3 geleverd aan de totale jaargemiddelde concentratie van zwaveldioxide (SO2) op leefniveau benedenwinds van de raffinaderij, op/nabij de locatie Beth Chaim. Ter plaatse van de Nijlweg bedroeg de bijdrage 66.6µg/m3. Dus, de door het Hof toegestane maximum bijdrage van 80µg/m3 als jaargemiddelde is door de Isla niet overschreden in 2013. Als woordvoerder van de Refineria Isla Curaçao B.V. heb ik steeds hiernaar gerefereerd. Ik ben, als een goede burger van Curaçao, ook bezorgd over de vervuiling van ons land en de gezondheid van onze mensen. We moeten ons allen maximaal inspannen om deze vervuiling te bestrijden en ermee stoppen met de vinger te wijzen naar slechts één specifiek adres.

Kenneth Gijsbertha,Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).