Het gedwongen aftreden van een minister-president is geen interne aangelegenheid! De macht is aan het volk. Wij kiezers zijn de baas. Onze macht oefenen we niet direct maar indirect uit. Wij kiezen de Statenleden: dat zijn onze vertegenwoordigers. Zij dienen daarom verantwoording af te leggen aan ons, dus publiekelijk.
De Statenleden bepalen wie er in de regering mogen zitten, althans de meerderheid bepaalt dat. De regering moet verantwoording aan de Staten afleggen. Dat geldt temeer als kwesties belangrijk zijn.
Het aftreden van een minister-president is belangrijk. Daarover moet de regering dus verantwoording aan de Staten afleggen.
En de Staten dan? De Staten behoren verantwoording af te leggen aan de kiezers door middel van een openbare vergadering. De Statenleden die kennelijk op het aftreden van de minister-president hebben aangedrongen en hebben aangegeven geen vertrouwen meer in hem te hebben, behoren hun beweegredenen kenbaar te maken. Het gaat immers per definitie niet om een interne aangelegenheid.
De (kennelijke) gedachte dat de kiezers alleen relevant zijn vlak voor en tijdens de verkiezingen is onjuist. Echte volksvertegenwoordigers zijn transparant en nemen de kiezers serieus.

Karel Frielink, Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).