Op 2 september jongstleden was het exact 40 jaar geleden dat de wet in werking trad die een eind maakte aan de handelsonbekwaamheid van gehuwde vrouwen. Een heel belangrijk moment in onze geschiedenis.
Het was Lucina da Costa Gomez die in 1969 Forsa Femenina oprichtte, de vrouwenafdeling van de PNP met als één van de belangrijkste doelstellingen gelijkwaardigheid voor de Curaçaose vrouw in maatschappelijk en juridisch opzicht.
Het was diezelfde Lucina da Costa Gomez die als minister van Volksgezondheid en Welzijnszorg erin slaagde talrijke wetten te introduceren die de positie van de vrouwen op Curaçao verbeterden met als hoogtepunt in 1975, het Internationale Jaar van de Vrouw, de opheffing van de ongelijkheid van de Curaçaose vrouwen.
Het was Doctor die van het begin af aan gewerkt heeft aan de emancipatie van de vrouw en zijn weduwe Lucina die het na zijn dood verder heeft geconcretiseerd, maar beiden onder de paraplu van de PNP. Er was een tijd dat de PNP veel bevlogen leden telde die samen ervoor zorgden dat Curaçao groeide en bloeide, mensen die het welzijn van het volk voor ogen hadden en ook een tijd dat het gedachtengoed van de PNP echt leefde onder de bevolking van ons eiland.
Hoe anders is het nu… Waar is de bezieling bij de PNP gebleven…
In stilte gedenk ik dat gehuwde vrouwen op Curaçao 40 jaar geleden bij de wet gelijkgesteld werden aan de man, een recht dat zo belangrijk is gebleken voor de verdere ontwikkeling van de Curaçaose vrouw!
Helga Mensing,
45 jaar lid van de P.N.P.
Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).