In zijn ingezonden stuk van woensdag 25 augustus geeft dhr. Arthur Donker zijn visie over de discussies met betrekking tot rassendiscriminatie in Nederland aan de hand van het wel of niet doorgaan van de jaarlijkse herdenking van de laffe racistische moord op Kerwin Duimeijer in Amsterdam in 1983. In zijn stuk, waarin ik me overigens over het algemeen wel kan vinden, haalt hij ineens uit het niets een uitspraak van Vladimir Poetin aan waarin deze president van Rusland schijnbaar ageert tegen de wens van bepaalde mensen om de sharia (over het algemeen slecht vertaald als islamitische wetgeving) te mogen hanteren (in Rusland?). Poetin zou gezegd hebben dat mensen in Rusland zich moeten houden aan de Russische wetten en als ze hun eigen wetten willen, dan moeten ze maar naar hun eigen landen teruggaan. Donker is kennelijk voorstander van deze stelling. Overigens, over het algemeen, ik ook. Maar wat me verbaast, is dat hij uit honderd andere voorbeelden, net dhr. Poetin (en Rusland) gebruikt en net de islam (of moslims) als voorbeeld heeft gebruikt in een ingezonden stuk wat met (rassen-)discriminatie te maken heeft. Op de eerste plaats bestaat de sharia niet! Geen enkel (erkend) land op deze aardbol heeft de sharia als grondwet. Zelfs Iran heeft een grondwet die grotendeels gebaseerd is op de Franse grondwet. Wat de ene groep moslims verstaat onder sharia, is niet wat de andere groep daaronder verstaat. De inzichten over wat wel en wat niet sharia is, zijn in de loop der eeuwen ook veranderd. Het is niet monolithisch. Dat er enkele (politieke) groepen zijn binnen de 1,6 miljard moslims op deze aardbol, die graag hun wetten willen baseren op <I>hun<I> interpretatie van wat er in de Koran staat, is wel waar. Maar dat is ook waar voor vele conservatieve christelijke en joodse groeperingen in de VS, Nederland en Israël, die hun wetten baseren op hun interpretatie van wat er in het Oude en Nieuwe Testament staat. Als dhr. Donker of wie dan ook enig idee zou hebben van de manier waarop deze groeperingen zich op deze wetten beroepen en in de praktijk brengen, zou hij zich ook erg kritisch moeten uiten over dezelfde homofobie, vrouwendiscriminatie et cetera, die deze groepen propageren. Was het niet laatst nog dat een conservatieve joodse Israëliet een onschuldig persoon heeft doodgestoken tijdens een gay-parade in Israël? Op de tweede plaats, wat islam met rassendiscriminatie te maken heeft mag Joost weten. Moslims zijn er in alle kleuren en rassen. Malcom X bekeerde zich tot de orthodoxe (sunni) islam tijdens zijn bezoek aan de hadj en heeft zijn eerdere rassenhaat (tegen de blanken) afgezworen, toen hij ‘in de blauwe ogen van zijn blanke broeders de gelijkheid van de mens zag’. En zag hoe ‘mensen, mannen en vrouwen van alle rassen, elkaar omarmden en samen de hadj (pelgrimage) beleefden’. Hij koos bewust voor de orthodoxe islam, juist vanwege de nadruk op gelijkwaardigheid van de mens. Het simpele feit dat de islam de snelst groeiende godsdienst is in Amerika, waarbij de grootste groep bestaat uit autochtone Amerikaanse bekeerlingen, bevestigt dit. (Bron: Islam in America. Auteur: Jonathan Curiel). Op de derde plaats vraag ik me af of juist Poetin gezien moet worden als de voorvechter van de anti-discriminatiebeweging, of dat zijn uitspraken enige validiteit hebben ten aanzien van zijn moslimbevolking. Dhr. Donker zou moeten weten dat de moslims in Rusland niet uit verre oorden komen, maar van eigen bodem. De oude Sovjet-deelrepublieken bestaan voor 80 procent uit landen met een moslimmeerderheid (voorbeelden: Kazachstan, Oezbekistan, Tsjetsjenië). Deze oud-Sovjetrepublieken hebben gedurende 90 jaar Russische en communistische ideologieën opgelegd gekregen, in hun eigen land. Daar hebben deze mensen nimmer om gevraagd. Daar hoor je Poetin ook niet over reppen. Als laatste zou ik dhr. Donker nogmaals adviseren om zich eerst goed te verdiepen in de feiten, zodat zijn grieven of mening niet aan validiteit hoeven in te boeten. Ik heb begrepen dat hij in de buurt van de moskee woont. Misschien is het een idee om een bezoekje te brengen aan zijn buren, om zo een realistischer beeld te krijgen van wie zij zijn en waar hun godsdienst werkelijk voor staat.
Salaam aleikum, vrede zij met u.
Nouaf Ajubi,
Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).