Hoe ouder een mens wordt, hoe meer je de neiging hebt om terug te kijken op jouw leven…71 Jaar oud kijk ik met steeds meer weemoed terug op mijn leven in dienst van de PNP. 45 Jaar lang ben ik zo verweven geweest met deze partij zowel als politica achter de schermen als als activist in het veld…
Er zijn zo veel mooie herinneringen wanneer ik terugdenk aan onze partijleiders die de PNP hebben groot gemaakt en symbool werden van het gedachtegoed van deze partij. Enkelen daarvan wil ik graag met u delen…
In de eerste plaats denk ik natuurlijk aan de legendarische Doktoor, Mr. dr. M.F. da Costa Gomez, oprichter van de partij en voorvechter van autonomie van de Nederlandse Antillen, van stemrecht en van emancipatie van het volk.
Juancho Evertsz, die in zijn hoedanigheid als minister-president van de Nederlandse Antillen de Nederlandse premier Joop den Uyl een brief schreef n.a.v. het voorstel van de Nederlandse regering om de Nederlandse Antillen net als Suriname zo snel mogelijk onafhankelijkheid te verlenen. In deze brief stelde Evertsz dat de Nederlandse Antillen zelf wel zou bepalen wanneer ze rijp was voor onafhankelijkheid en zij de Nederlandse regering op dat moment daarvan in kennis zou stellen, niet eerder!
Maria Liberia-Peters, die onder meer de raffinaderij wist te redden voor Curaçao en een uniek record vestigde: in de periode 1983-1991 kreeg zij als partijleider van de PNP bij de verschillende verkiezingen respectievelijk 17.124, 20.119, 21.374, 24.954 en 23.039 voorkeurstemmen, wat een prestatie…
Susanne Camelia-Romer, die als minister van Economische Zaken onze economie nieuwe impulsen gaf met haar plan voor Nationale Economische Groei en de introductie van de E-zone.
Ersilia de Lannooy, die als minister van Financiën erin geslaagd is de financiële huishouding van de Nederlandse Antillen zodanig te saneren dat Nederland bereid was om de totale schuldenlast van de Nederlandse Antillen per 10-10-‘10 over te nemen, waardoor Curaçao ‘schoon’ kon beginnen als autonoom land binnen het Koninkrijk.
Alle door mij genoemde mensen zullen vanwege hun prestaties in onze herinnering blijven voortleven… Ik vraag mij nu wel af wat zal de erfenis zijn van de huidige partijleider Humphrey Davelaar… Hoe zal hij later herinnerd worden?... Zullen wij ons hem wel herinneren?

Helga Mensing,
Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).