Dit is een brief die ik 28 juli 2015 heb afgeleverd bij het Bureau Telecommunicatie & Post, Staten van Curaçao en de minister VVRP. Ik ben nog steeds op zoek naar publicatieblad (PB 1997 no. 319) regelende postaangelegenheden op Curaçao.

Willemstad, 28 juli 2015

Geachte directie, honorabele Statenleden en honorabele minister VVRP,
Zoals u weet heeft de Nieuwe Post nv recent besloten om de post op een centraal punt te bezorgen, alwaar de geadresseerden zich moeten begeven om hun post op te halen. Ik neem bij dezen de vrijheid om u te benaderen om dit besluit van Nieuwe Post nv onder de loep te nemen en dit besluit terug te doen draaien. Mijn motivering hiervoor is dat dit handelen van Nieuwe Post nv naar mijn mening tegen de wet indruist. De bevolking heeft het recht om de post thuis bezorgd te krijgen. Daarvoor zijn er ook regels vastgesteld dat ieder huis een postbus dient te hebben die aan de conform de regels voorgeschreven dimensies dient te voldoen. Tevens wordt geëist op welke afstand van het hek de postbus geplaatst dient te worden. Recent heeft de Nieuwe Post nv de bevolking erop gewezen dat ieder huis een postbus dient te hebben anders wordt er geen post bezorgd.
Eerder genoemd besluit van Nieuwe Post nv druist tevens in tegen de bewegingsvrijheid van de geadresseerden en het gemak om even naar het hek te lopen om na te gaan of er post is. Stelt u zich voor dat een geadresseerde zich een aantal keren naar een centraal postbuslocatie begeeft en er is geen post. Ik denk hierbij specifiek aan degenen die geen eigen vervoer hebben en in het bijzonder onze oudere burgers (die vaak alleen wonen). Zo’n besluit van een publiek (overheids)orgaan dient ten goede van de bevolking te werken (hetgeen nu niet het geval is) en niet slechts ten goede van enkel de (interne) organisatie van dat orgaan. Verder rijst bij mij de vraag wanneer de wetgeving op het bezorgen van post als zodanig door het parlement is gewijzigd opdat de Nieuwe Post nv over kon gaan tot het implementeren van het door hen genomen besluit. Indien de wet toch op één of andere manier Nieuwe Post nv machtigt om zo’n besluit te nemen, dan zal de politiek hier de nodige stappen moeten ondernemen om dit besluit terug te draaien.
Ik hoop dat u begrip toont voor hetgeen ik naar voren breng en dat u stappen onderneemt om het besluit van Nieuwe Post nv spoedig terug te laten draaien.
Deze brief wordt tevens naar de nieuwsmedia verstuurd.
In afwachting van uw antwoord,

Felix D. Pinedo, Curaçao
Cc Nieuwsmedia

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).