De Toelatingsorganisatie Curaçao, vroeger bekend als de Vreemdelingendienst, is verhuisd. Waarschijnlijk om hun kosten te dekken - nu de begroting dreigt te worden overschreden door de uitgaven van de camera obscura en misschien nog een kleinigheid over te houden om de toekomstige justitiële tekorten te dekken - hebben zij de tarieven drastisch verhoogd.
Bij verhuizing van een dergelijke instelling zou men allicht willen denken aan een verbetering. Maar ik denk dat zelfs het personeel niet blij is met deze verhuizing. Begrijpelijk, als zij dagelijks worden geconfronteerd met boze mensen, die onnodig moeten wachten. Heel het gedoe is totaal gerobotiseerd. Zeker bij ons, waar de stroom om de haverklap uitvalt of andere storingen plaatsvinden, zullen de toch al te lange wachttijden zeker in positieve zin worden beïnvloed.
Enkele voorbeelden ter illustratie:
1. Alhoewel de buitenparkeerplaatsen per uur goedkoper zijn, maar de parkeertijd niet vooraf valt te overzien en men ook geen aanspraak kan maken op teruggave van het teveel betaalde, zal men toch besluiten om de tweemaal zo dure parkeergarage te nemen, waar - afgezien van de in hun voordeel toegepaste afronding - enkel de parkeertijd achteraf zal moeten worden betaald.
2. Iemand komt een document ophalen, nadat zij al drie keer verschenen was en telkens voor een futiliteit teruggestuurd is. De dame in kwestie, nadat zij van de portier had vernomen dat zij weer een nummer moest trekken, vraagt aan de portier of dit niet anders kan. De portier gaat naar binnen en komt enkele minuten later met de mededeling dat zij gewoon weer een nummertje moet trekken. Zou dit de efficiency zijn waar onze minister van Justitie zo prat op gaat?
3. Een aantal houten banken aan de buitenkant van het nieuwe gebouw onder een stralende - niet door iedereen gewaardeerde - zon, biedt nauwelijks voldoende plaats voor het enorme aantal wachtenden. De wachtenden worden mondjesmaat binnengelaten, alwaar zij opnieuw een nummer moeten trekken voor toelating tot één der loketten. Meestal zijn deze loketten onbemand.
4. Na ruim twee uur te hebben gewacht vraagt een der wachtenden naar het toilet. De portier kijkt hem meewarig aan en antwoordt: ,,Dat hebben wij hier niet. U kunt misschien naar de McDonald’s lopen.”
5. Ik vraag mij af in hoeverre McDonald’s blij is met deze gratis reclame. Zou de dienst van McDonald’s een commissie krijgen, of betaalt de overheid McDonald’s voor het gebruik van hun toiletten?
6. De bovengenoemde man, die zijn toiletgang niet langer kon uitstellen, besluit maar een nieuwe afspraak te maken. De volgende keer zou hij maar een dubbele pamper aantrekken om ongelukken te voorkomen. Alweer een tegenvaller. Hij wordt dan ingedeeld in een nieuwe rij. De angst dat hij dan weer twee uur in de brandende zon zou moeten wachten, doet hem maar besluiten om zonder afspraak te vertrekken.
Is dit nou de service waar de burger op zou mogen rekenen in het nieuwe gebouw, of zijn vreemdelingen geen burgers? Zou onze minister alsjeblieft de handelwijze van de onder hem ressorterende dienst in het openbaar nader kunnen en willen toelichten? En mocht dat niet mogelijk zijn, kan hem dan niet worden ingefluisterd om maar opnieuw advocaat te worden? Van het meerdere dat hij dan gaat verdienen, kan hij gemakkelijk een auto met chauffeur betalen en in plaats van dienstreizen gewoon vakantie opnemen. Het liefst met een enkele reis naar zijn vakantiebestemming.

Segundo Demei (Sumpiña), Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).