Dit is de tweede quote uit het door mij op 22 juni 2011 ingezonden stuk, nu aangevuld met mijn visie op de huidige situatie.
Quote: ,,Deze korte inleiding om een contrast te geven met onze situatie waarin wij plachten aan de grote klok te blijven hangen dat Curaçao in een zware crisissituatie verkeert. Aanleiding hiervoor zijn de vele schermutselingen binnen de diverse overheidsstichtingen en naamloze vennootschappen en de ontstane situatie van wantrouwen binnen de gelederen van onze (met Sint Maarten gedeelde) Centrale Bank. Er wordt rondgebazuind dat er een crisissituatie heerst, dat er geen geld in de economie rouleert, dat er geen vertrouwen meer is in degenen, die aan het roer staan van onze Centrale Bank. Als ik al die mensen zou willen geloven dan zijn wij weer aan het afglijden naar de rand van de financiële afgrond. Wij zijn nauwelijks begonnen met de eerste fase van randvoorwaarden verbonden aan de schuldkwijtschelding. Op een tweede financiële hulp kunnen wij niet rekenen. Althans niet zonder ultra-zware maatregelen uit Den Haag à la Griekenland. De fanatiekelingen van onafhankelijkheid of de fundamentalisten op dit gebied zullen als enige manier zien om uit de wurggreep van Den Haag te komen, om te opteren voor onze onafhankelijkheid. Een onafhankelijkheid met een eigen nieuwe (sterk gedevalueerde) valuta die niet de Antilliaanse gulden zal zijn. Ik hoef niet verder in te gaan op de gevolgen voor onze samenleving in zo’n situatie. Vooral voor diegenen aan de laagste treden van de economische trap. Ik ben even opzettelijk met bovenstaand (doem)scenario begonnen om een bij mij opgekomen idee te bespreken. De grote deuk die is ontstaan binnen onze Centrale Bank dient op een of andere manier snel verholpen te worden. Het zal een pluspunt voor ons zijn om iemand als de president van De Nederlandsche Bank Nout Wellink te benaderen om voor een periode aan het roer te staan van onze Centrale Bank (en later zonder Sint Maarten). Hij kan voor een korte periode de leiding overnemen van de huidige Centrale Bank en tevens beginnen te werken aan de opzet van de Centrale Bank van Curaçao (en eventueel ook van Sint Maarten), waarbij hij de eerste president-directeur zal worden van de Centrale Bank van Curaçao, met een of meer ‘counterparts’, die over een tijdje hem zullen vervangen. Er worden vele namen genoemd voor de functie van president-directeur van de Centrale Bank, maar ik denk dat met Wellink wij een zeer grote ‘added value’ binnen onze Centrale Bank zullen halen. De Nederlandse regering zou zelfs bereid kunnen zijn om zijn honorarium gedeeltelijk te betalen. Het is maar een idee maar als onze politici het er niet mee eens zijn, kunnen zij het ook nog proberen met Allen Greenspan.” Einde quote.
Aangezien er thans nog geen duidelijkheid is betreffende de diverse perikelen in het verleden binnen onze Centrale Bank (gedeeld met Sint Maarten) dienen er nu wel de nodige stappen ondernomen te worden.
Laat ik vooropstellen dat het niet gaat over de persoon van de president van de Centrale Bank, maar om de opgelopen schade aan het imago van onze belangrijkste financiële instelling. Onder andere de perikelen betreffende de leningen aan Aqualectra en Sint Maarten zijn nog niet opgehelderd. Er kan nog geen schot komen ten aanzien van de bevindingen voor wat betreft het onderzoek in de Centrale Bank door PricewaterhouseCoopers Nederland. Ondanks dat hij onze gulden op een aanvaardbare valuta heeft weten te houden, is het wel tijd om over opvolging te praten. Er worden namen genoemd voor de opvolging, maar aangezien deze en anderen zich koest (hebben) (ge)houden voor wat betreft de vele perikelen binnen de Centrale Bank, moeten zij zich ver houden van de stoel van president van de Centrale Bank. Het kan één van de twee namen zijn genoemd in het eerdere ingezonden stuk, maar wij dienen snel ‘zwaar geschut’ binnen te halen om onze gulden voor langere tijd veilig te stellen. Dit ‘zwaar geschut’ dient echt niet per se uit onze vriendenkring te komen.


Felix D. Pinedo, Curaçao

 


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).