Op woensdagmorgen 1 juli hoorde ik een groot deel van het interview van Jachmin Pinedo met de minister-president Ivar Asjes (PS) bij Radio Direct. Onderwerp van gesprek was het rapport van het instituut dat ombudsman heet. (De woordkeus is heel bewust omdat het niet gaat om Alba Martijn, maar om het instituut, de instelling ombudsman).
Het interview leek de omgekeerde wereld: de minpres stelde het Antilliaans Dagblad aan de kaak met issues uit het verleden en de kop van het artikel was de minpres een doorn in het oog. Hij sleepte de verdachte Statenleden erbij; de ombudsman moest het ontgelden; indirect kwam discriminatie aan de orde. Kortom: de heer Asjes had heel veel woorden nodig om totaal niets te zeggen over datgene waar het uiteindelijk werkelijk over gaat: het gedrag van M. Wiels als Gevolmachtigde minister van Curaçao in Nederland (zij vertegenwoordigt Curaçao) en het gedrag van de minpres zelf die door het achterhouden van documenten het onderzoek van de ombudsman tegenwerkte.
Is dit de hoogste gezagdrager van Curaçao? Is M. Wiels ons visitekaartje in Nederland? Zij zouden ‘role models’ moeten zijn. Een willekeurige Jan-met-de-pet heeft meer besef van ethiek, moraal en beschaving. Hoe ziende blind en horende doof kun je zijn? Zelfs de schijn van niet integer handelen, dient een Gevmin te vermijden.
En dan de dagelijkse oproep van de minpres met betrekking tot de viering van de Dag van de Vlag. Hypocrisie ten top.
In de Amigoe las ik de woorden waarmee de Statenvoorzitter de inhoud van het rapport mijns inziens bagatelliseerde omdat er ‘niets in stond wat we niet al wisten’. Dit is volgens mij ook misplaatst: het gaat niet meer om geruchten in de wandelgangen, maar om een rapport van de ombudsman, gebaseerd op onderzoek, op feiten, geen geruchten. Gelukkig geeft hij ook aan dat hij hoopt dat de aanbevelingen opgevolgd worden.
Ik ben heel benieuwd naar de reactie van de Statenleden en het hechtvermogen van de ‘crazy glue’of Bison Kit waarmee de stoelen ingesmeerd zijn. Misschien is er voldoende verdunner in de zaal beschikbaar.

W.L. Tanasale, Curaçao

 


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).