Gelezen dat drie partijen een verzoek indienen bij de regering voor de oprichting van een verkeersautoriteit. Deze moet zich onafhankelijk bezighouden met het verbeteren van de verkeersveiligheid en die kan toetsen of het beleid wel werkt en effect heeft. Deze drie partijen hebben blijkbaar een onderzoek gedaan naar de huidige problematiek van verkeersonveiligheid en zijn tot de conclusie gekomen dat de oplossing voor dit probleem een verkeersautoriteit zou zijn. Wat zie je allemaal verkeerd in ons verkeer: rij-opleiding, Wegenverkeersverordening van 2000, overtreden van de verkeersregels, geringe pakkans, toepassen van verkeersveiligheid op de infrastructuur. Verkeersveiligheid valt onder twee ministers. De laatste dertig jaar is dit onderwerp nooit aangepakt. De Algemene Rekenkamer heeft twee jaar geleden een rapport opgesteld, waar niets mee is gedaan. De Staten hebben het afgelopen half jaar een paar keer proberen te vergaderen hierover zonder enig resultaat. De Vereniging Veilig Verkeer bestaat op papier, heeft een website waarop de cijfers worden bijgehouden, komt bij elk zwaar ongeval even in het nieuws en gaat dan weer in de winterslaap. De politie doet het laatste jaar regelmatig controle langs de weg, maar kijk je dan naar de overtredingen dan gebeurt er niets met een structurele aanpak. De enige instantie die professioneel aan het werk is, is Curaçao Road Services, maar alleen met betrekking tot de verzekeringsmaatschappijen. De overheid doet niets met de geregistreerde informatie. Als ik dus hoofd zou zijn van deze autoriteit dan moet ik dus iedereen ter verantwoording kunnen roepen, inclusief de ministers, en zo veel autoriteit hebben dat wat niemand tot nu toe voor elkaar heeft gekregen, nu wel aangepakt zal worden. Ik denk dat het alleen kan door of een aparte minister hierover te benoemen, maar dat laat onze staatsregeling niet toe, of dit laten vallen onder de minister van Algemene Zaken, de minister-president. Deze hoeft slechts één persoon hierover in dienst te nemen met de juiste academische opleiding en die rapporteert hierover aan de minister-president. Een dergelijke autoriteit zie ik zitten onder voorwaarde dat de minister-president dit op zich wil nemen en binnen twee jaar duidelijk resultaat wil bereiken. Elke andere halve oplossing werkt niet. Vanuit de automobilist is de enige snelle oplossing om te voorkomen dat je valt onder de categorie aanrijdingen elke dag: afstand bewaren, zodanig dat als de auto voor je op de rem trapt er voldoende reactiesnelheid over is om binnen deze afstand tot stilstand te komen. Bij een snelheid van 50 km/uur heb je 35 meter nodig om tot stilstand te komen bij een noodstop!
Henk Pasman, Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).