Waar zijn we op Curaçao nu toch mee bezig? Vanaf 1 januari 2015 dient er 8,5 procent belasting betaald te worden over de rente op spaarrekeningen. Een waanzinnig hoog percentage, de bank is hiervoor de inhoudingsplichtige en dient het geld direct aan de belastingdienst over te maken. Nu was het altijd al zo dat men rente op spaargeld moet opgeven bij het inkomen.
Je vraagt je af welk ‘chicken brain’ zoiets bedenkt. Wereldwijd zijn de rentepercentages op spaargeld laag en soms zelfs negatief. Om die reden heeft de Tweede Kamer in Nederland besloten om de spaartax vast te stellen op 1,2 procent. En wat doen we op Curaçao? We maken er 8,5 procent van. Iets meer dan 7 maal zo hoog. Vergist u zich niet, zelfs de spaarplannen voor uw kinderen vallen onder deze regeling. Een alleswetende parlementariër heeft gezegd dat dit alleen de rijken betreft. Onzin, de rijken hebben hun geld allang buiten het zicht geparkeerd, alleen de keurige spaarders (de Sneeuwwitjes) en hun kinderen (de kaboutertjes) zijn de dupe.
In een land waar de spaarzin juist aangemoedigd zou moeten worden, verklaart de voorzitter van de bankiersvereniging - zelf directeur van een Spaarbank - doodleuk en glimlachend op de televisie dat je er maar mee moet leven. Er is niets aan te doen. De Postspaarbank heeft over de jaren gestadig de rentepercentages voor haar spaarders verlaagd.
Je vraagt je af of de bankiersvereniging op de vergaderingen met de belastingdienst wel met valide argumenten geprotesteerd heeft. Ze kennen de rentesituatie in de wereld beter dan geen ander. Een ander punt is dat de administratieve kosten die de banken moeten maken voor de inhouding niet voor rekening zullen komen van de cliënten. Ja, ja, eenieder weet maar al te goed dat de cliënt altijd betaalt voor elke handeling van een bank.
De belastingdienst zou ik willen adviseren om eerst het geld van niet-betalende belastingplichtigen dat op straat ligt op te halen. Elke burger van dit land kan u mogelijk een lijstje geven van mensen in hun omgeving die geen of te weinig belasting betalen.
Hein van Maarschalkerwaart,
Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).