‘Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk. Ik zal zo het beroep van arts in ere houden. Zo waarlijk helpe mij God almachtig / Dat beloof ik.’
Dit is de eed van Hippocrates die elke dokter aflegt inclusief dr. Ben Whiteman onze minister van Volksgezondheid, Milieu en Natuur.
Die heeft in januari 2013 een zogenaamde inspecteur van Natuur en Milieu benoemd en iedereen was natuurlijk heel enthousiast en keek uit naar de veranderingen die er hopelijk zouden komen, zoals de wetgeving voor vuilstorten en de luchtvervuiling van de Isla. Als motorrijder hoopte ik dat hij een einde zou maken aan de zwarte rookwolk die achter de dieseltrucks hangen als ze mij voorbij rijden.
Dus we hadden hoge verwachtingen van deze Inspecteur.
Maar, zoals ze zeggen, on second thought, is deze benoeming zand in onze ogen strooien omdat deze man toch niks kan doen omdat de uiteindelijke beslissing bij de minister is en niet bij hem. Dus als wij de grootste luchtvervuiler van Curaçao, de Isla, nemen kan deze man hoog en laag springen, maar er zal niets gebeuren omdat diezelfde dr. Ben Whiteman, publiekelijk heeft gezegd dat hij nooit de Isla zou sluiten omdat zijn vader daar ooit gewerkt heeft en dankzij de Isla kon hij in Venezuela gaan studeren en dokter worden, dus die 18 doden per jaar die de vervuiling veroorzaakt kunnen het schudden want hij zal er niets aan doen.
En dit is dezelfde man die die eed heeft afgelegd?
Dus als ik het goed begrijp heeft deze man de taak van minister van Volksgezondheid aangenomen terwijl hij van tevoren wist dat hij toch niet voor de gezondheid van het volk zou gaan zorgen.
Waarom dan een inspecteur benoemen terwijl je weet dat hij toch niks kan en mag doen? Is het weer een soort werkverschaffing om politieke vriendjes of familieleden aan een goed betaalde baan te helpen omdat ze anders nooit aan een baan zullen komen?
Buiten dat hebben we ook naast al die privépolitiekorpsen zoals die van Hato en de Politur ook nog een Milieupolitie. Een heleboel mensen weten niet eens dat die bestaat, want telkens als de hele buurt van Sta. Catharina last heeft van rook afkomstig van Koraal Tabak, is de Milieupolitie in geen velden of wegen te bekennen. Laat staan dat ze tegen de Isla optreden en vooral niet als er 3.000 kinderen naar huis gestuurd worden vanwege de stank- en rookoverlast.
Waarom heb je die baan van minister dan aangenomen? Voor het geld, prestige, macht, respect?
Laat me niet lachen, ik heb meer respect voor mijn kleindochter van 11, want die komt na wat ze beloofd en dan legt ze niet eens een eed af!
Dus dit lijkt mij weer een geval van zand in onze ogen strooien en doen alsof hij goed bezig is, maar uiteindelijk die baan aangenomen heeft voor het vierjarenplan, om zijn zakken te vullen, een goed pensioen garant te stellen de rest kan het hem geen bal schelen en kan iedereen dood neervallen, simple as that!
Ik blijf lachen op deze klip want dit zijn juist die mensen die mij proberen zwart te maken en het leuke is, het lukt ze niet, want ik ben een man van mijn woord en zij niet en daarom kots ik op deze mensen en kan ik absoluut geen respect voor ze opbrengen want het zijn slappelingen die hun belofte niet nakomen omdat zij geen ruggengraat hebben.
Arthur Donker, Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).