Tijdens huisvisites in mijn diensten, niet behorende tot mijn eigen clientèle, ontdekte ik iets wat mijn verbeelding tartte. Ik kwam op zeker een viertal plaatsen terecht waar je struikelde over schaars geklede, niet al te doorvoede peuters en kleuters die in groten getale en op de meest late uren van de nacht komen kijken wat je komt doen. Locaties die een uitgeleefde, verwaarloosde toestand laten zien, voornamelijk voortkomende uit het feit dat men geen koopkracht heeft. Adolescenten met al of niet een rasta-outfit, tatoeages, gouden voortanden e.d. er bij rondhangend. Met zijn allen nabij/in de onbewoonbaar verklaarbare woning van grootmoeder wonende en zo nog wat meepikkende van haar minimale onderstand. Wetende van een aantal lokale leerkrachten van dit deel van het eiland, over het peil van onderwijs en dat het nu een ware beproeving is om onderwijzer t te zijn, vrees ik het ergste voor deze jonge levens. Ik kreeg associaties met mijn 3 jaar op Seroe Fortuna. Maar dit lijkt een graadje erger. We denken aan buurten als Klein en Groot Santa Martha, maar ook Tanki Wacawa en Lelienberg. Een ervaren collega van de andere zijde van het eiland vertrouwde mij toe dat dit fenomeen niet alleen op Band’abou bestaat. Hij signaleert dat moeders hun dochters afleveren en halen bij mensen die daar geld voor betalen. Oftewel moeders die hun dochters aanbieden ter prostitutie.
Onlangs is dan officieel de apotheek te Barber failliet. Nog immer moeten we alhier zo’n faciliteit ontberen. De minister zwijgt als het graf op mijn verzoek van maanden terug om als apotheekhoudend huisarts aan de slag te kunnen. Ik vind inmiddels dat het
de taak van de overheid is, om zoiets op dit deel van het eiland te faciliteren/te gaan trekken. Ook is het niet te behappen dat de huisartsenpost een stille dood stierf. De vorige, vrouwelijke minister besliste dat die op Barber moet komen. De rechterhand van de huidige minister deelde mij mede dat er geen geld voor is.
Alhoewel, er werd 1,2 miljoen privégeld gestopt in de renovatie van een oud overheidskantoor alhier te Barber. En er wordt wel 120 miljoen uitgetrokken voor een nieuw ambtenarenonderkomen op het Amstelterrein (overigens lijkt het me beter om dit op palen te bouwen met aanlegsteigers, voor het geval de wateroverlast van 2010 zich weer eens voordoet. Dan kunnen de betrokken ambtenaren daar naar toe varen namelijk). Ook weten we hoeveel er uitgetrokken wordt voor een nieuw ziekenhuis.
Maar zoals gewoonlijk is Band’abou slechts goed voor ‘every goat is a vote’ en daarna is men ons weer vergeten.
Overigens vroeg collega Scoop zich af hoe het nu kan dat het niet goed gaat met de gezondheidszorg op Curaçao. Wel, dit lijkt me een logische consequentie van het autonoom worden met een onvolwassen mentaliteit van belangrijke spelers op dit eiland die nog niet verder zijn dan een klein kleutertje dat driftig met z’n voetjes stampt en zegt: ikke zelf doen, oftewel ‘nos mes por’. In een wereld die internationaal wordt, gaan we hier nationaal. Wetende dat we niets te verkopen hebben om legaal aan onze inkomsten te komen, op wat toeristendollars na.

M.K.F. Sommer, Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).