Sinds oudsher wordt door muziektherapeuten in zorginstellingen luistermuziek geboden, waarbij therapeut en cliënt samen naar muziek luisteren. Deze vorm van muziektherapie wordt ook wel receptieve muziektherapie genoemd. In de actieve muziektherapie gaan therapeut en cliënt in contact via muziekinstrumenten. Dat gebeurt individueel of in groepsverband. De actieve vorm was ook te zien in de film Alive Inside waarbij een musicus in dit geval speelt voor een bewoner. Het werken met de iPod is een vorm van receptieve muziektherapie. Met de iPod is het luisteren naar muziek echter veel persoonlijker geworden dan met cd’s omdat het zo sterk op maat kan worden aangeboden via een heel eigen databestand met eigen voorkeurmuziek. Dat geeft ook de grote effecten bij de dementerende en roept het zoveel emoties op. Op Curaçao wordt muziektherapie zowel in actieve als receptieve vorm geboden, maar het iPod-project is ook hier nieuw. In 2014 zijn wij gestart in een instelling voor dementerenden met een pilotproject en we zien grote effecten bij de bewoners. Het is een ieder aan te raden aan de slag te gaan met de iPod met bewoner, door familielid of zorgverlener. Wel altijd rekening houdend met de persoonlijke, muzikale en culturele context van de dementerende, maar ook de stand van volume. Het beste is ‘samen’ te gaan luisteren. Er zijn meerdere zorginstellingen die het project willen gaan inzetten.
M. Halmeyer-Roos, muziektherapeut, Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).