Er is essentieel, iets onmiskenbaar verkeerd wanneer vandaag al een besluit over een mogelijke 25-jarige concessie in de haven wordt genomen om deze aan het stuwadoorsbedrijf, Curaçao Port Services (CPS) te gunnen. In een reguliere bijeenkomst van de coalitiepartners PS, PAIS, PNP en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran zal zonder dat er een openbare transparante aanbesteding heeft plaatsgehad hiertoe worden besloten.
De haven is een van de meest belangrijke levensaders van de Curaçaose economie, bepalend voor het totale kostenplaatje voor onze invoer. Er is genoeg kritiek in het verleden geweest over de hoge onkosten om goederen te importeren. Nu is er een presentatie van de leiding van Curaçao Port Authority (CPA) in het parlement geweest over een voorstel dat op tafel ligt om de concessie te verlengen. Over het voorstel zelf is weinig bekend. Wel wijst de CPA op de urgentie om deze ‘deal’ af te ronden en de gevolgen ervan als er niet snel een overeenkomst wordt bereikt. Ook werd gewezen op de juridische, maar vooral op de financiële gevolgen als de deal tussen CPA en CPS geen doorgang vindt. Zoals bekend had CPS twee concessies om in het havengebied te opereren.
Er spelen twee concessies, één heeft betrekking op de stuwadoorswerkzaamheden en de ander op het vervoer van containers, trekkers en opleggers. Onafhankelijk staan daar de verschepingskosten vanaf het buitenland naar Curaçao. Deze drie factoren zijn bepalend voor de prijzen van al onze import producten.
Voordat het parlement hierover in discussie gaat, en er besluiten worden genomen waarbij de bevolking later het kind van de rekening wordt, zal de CPA de hele importlijn, van verscheping tot aankomst aan een scherpe inspectie dienen te onderwerpen om het parlement een juist beeld te verschaffen van de knelpunten en winstmarges die een exclusieve concessie de gemeenschap kost.
 

De auteur van deze ingezonden brief is bekend bij de redactie van het Antilliaans Dagblad


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).