Door Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC)
In het artikel ‘Budget breekt Sehos op’ op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad van afgelopen maandag 2 februari wordt wel een zeer eenzijdige weergave gegeven van de huidige financiële en organisatorische situatie in het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) en de oorzaken daarvan. Er wordt in het artikel gesproken over een exploitatietekort waarbij vervolgens in de rest van het artikel volgens ‘een ingewijde’ de medisch specialisten als de belangrijkste veroorzakers worden gezien van dit maandelijks tekort. De specialisten zouden hun eigen gang gaan en de eigen ‘ofisina’s’ belangrijker vinden en hoge kosten veroorzaken. Het is tegenwoordig usance bij sommige media, waarschijnlijk omdat het de gemakkelijkste weg is, om medisch specialisten verantwoordelijk te stellen voor alles wat er fout gaat in de gezondheidszorg. Een feit is dat het Sehos niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen onder andere door een budgetfinanciering opgelegd door de overheid. Het is een illusie om te denken dat het Hospital Nobo wel hieraan zal voldoen aangezien de oorzaken van dit tekort veel lastiger zijn op te lossen dan het Antilliaans Dagblad doet voorkomen. De onverantwoordelijke procreatie, de ongezonde levensstijl, de hoge incidentie van aan overgewicht gerelateerde aandoeningen, de slechte sociaaleconomische ontwikkeling gekoppeld aan het matige onderwijs op Curaçao, de hoge vraag naar veel onderzoek en behandeling van klachten zoals gebruikelijk in dit deel van de wereld waar wij wonen en het ontbreken van een verplichte huisartsenopleiding en beroepenregistratie (BIG)-wet, zijn allemaal onderdeel van de zorgketen en kostenverhogende factoren. Daarbij zijn zorgkosten wereldwijd stijgende vanwege de snelle technologische ontwikkelingen en wie ziek is wil wel het beste voor zichzelf ook al is dat op een eiland waar de waarde van de gulden nauwelijks in stand te houden is. De kosten van het medisch specialistisch bedrijf zijn maar een beperkt deel van de zorgkosten.
De Vereniging van Medisch Specialisten (VMSC) staat volledig achter de invoering van een Geïntegreerd Medisch Specialistisch Bedrijf (GMSB), sterker nog, het zijn de specialisten zelf die al jaren geleden in een plenaire zitting hier massaal voor kozen. Maar een GMSB is niet hetzelfde als een dienstverband op een A4 zonder verdere uitwerking van de rechten en plichten van de werknemer en noodzakelijke uitvoering en financiering van de voor een verantwoordelijke zorg kant en klare medische beleidsplannen waarin precies staat welke kwaliteit van de zorg ingekocht zou moeten worden door de zorgverzekeraar. We bieden al jaren aan de overheid aan het GMSB in samenwerking met hen te gaan uitwerken, maar helaas krijgen we geen enkele reactie van de verantwoordelijke ministers. Ondertussen is het overgrote deel van de specialisten binnen en buiten het Sehos samen georganiseerd in vakgroepen en de afgelopen jaren hard bezig geweest met een enorme organisatieslag: vorming van maatschappen, gezamenlijke patiëntenbesprekingen, supra-specialisaties en het aantrekken van jonge collega’s om aan de zorgvraag te voldoen. Er kan zeker veel efficiënter gewerkt worden in een multifunctioneel nieuw ziekenhuis en dat is ook ons streven, maar laten we niet vergeten dat het ontstaan van de verschillende buitenpoliklinieken ook grote investeringen met zich meebrachten en bittere noodzaak waren, jaren geleden, in een tijd dat er totaal geen infrastructuur was in de zorg binnen het Sehos. En al die poliklinieken hebben voor het overgrote deel langdurig goede zorg gegeven. Denk ze niet weg overheid, want zoals u al lang weet kampt het Hospital Nobo met een groot ruimtetekort. De VMSC is er van overtuigd dat er bezuinigd kan worden mits intensief samengewerkt wordt met de medisch specialisten en de huisartsen en de leiding van het ziekenhuis geen dubbele pet op heeft namelijk die van verzekeraar en zorgaanbieder want in zo een ‘overheids-nv-ziekenhuis’ zal de Curaçaose zieke zich pas echt ziek gaan voelen. Laat de zorg geen politieke en journalistieke speelbal worden.
Celso Cathalina en Ralph Voigt,
bestuursleden VMSC


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).