Deze ingezonden brief is gericht aan ex-minister Frans Timmermans.
Onze voorouders hebben het altijd correct gedaan. De wereld van de mensheid werd verdeeld in twee elkaar aanvullende hemisferen: de mythos en de logos. De een staat voor de geestelijke en religieuze tradities en de andere staat voor de praktische en wetenschappelijke zaken. Beide vervulden een bepaalde functie in het leven van de mens en ze werden beide complementair toegepast. Het is pas de laatste 150 jaar (vanaf de tijd van de Verlichting) dat wij deze twee afzonderlijke, maar elkaar ondersteunende gedachten hebben doen vervagen. Aan de ene kant zijn er de fundamentalisten van alle godsdiensten die ineens het Woord Gods letterlijk gingen interpreteren, door de logos te gaan gebruiken om de mythos te gaan begrijpen en verdedigen (soms zelfs met geweld). Aan de andere kant heb je de atheïsten die de logos gingen gebruiken om religie (mythos) met behulp van de wetenschap te ontkrachten of zelfs agressief te bestrijden. Ironisch genoeg gingen de atheïsten zelf zich als fundamentalisten gedragen. Ds. Jonkman beschrijft een zogenaamd conflict van Bijbelse proporties tussen de afstammelingen van de zonen van Abraham. Behalve dat dit een typische foute gedachte is (in mijn optiek) in het kader van de boven beschreven mythos- en logos-vervaging, heeft het huidige antisemitisme bij sommige moslims niets, maar dan ook niets te maken met de islam. Immers, de islam ziet de joden (en christenen) als ‘volkeren van de eerdere openbaringen’ en dezelfde profeten worden vereerd en gerespecteerd. Het huidige antisemitisme bij sommigen in de Arabische/islamitische wereld heeft pas zijn intrede gedaan in de jaren veertig van de 20ste eeuw als gevolg van het agressieve kolonialisme van de zionistische beweging en de stichting van de staat Israël. Dit antisemitisme is direct geïmporteerd uit Europa, waar het al 2.000 jaar bestaat. Islam kent geen antisemitische traditie, zoals duidelijk blijkt uit bijvoorbeeld de 800 jaar islamitische heerschappij van Andalusië, waar joden (en christenen) allesbehalve een slecht leven hadden. Thomas Friedman, de bekende columnist van de New York Times (zelf ook jood) heeft in 2013 nog gezegd dat als moslims het voor het zeggen hadden in Europa ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, er nu zeker 6 miljoen joden extra zouden zijn op de wereld. De strijd tussen de zionisten en bijvoorbeeld de PLO in de jaren 70, 80 en begin 90, was een strijd tussen twee uiterst seculiere groepen. Religie speelde toen geen enkele rol, maar alleen geopolitieke zaken. De ene was (en is) bezetter en de andere was een verzetsbeweging. Het is pas de laatste 15 jaar dat religieus extremisme aan beide kanten van het conflict een centrale rol is gaan spelen. Rechtse extremistische joodse partijen enerzijds en de Hamas anderzijds. De ironie hiervan is dat Hamas mede met hulp van Israël is opgericht begin jaren 90 om het gezag en de geloofwaardigheid van de PLO bij de eigen Palestijnse bevolking te ondermijnen. Timmermans en anderen moeten eens en voor altijd begrijpen dat conflicten zelden echt met religie te maken hebben, maar meestal met socio-economische en geopolitieke zaken. Europa heeft helaas een heel groot aandeel in het ontstaan van het huidige conflict in het Midden-Oosten, die zeker nu geleid heeft tot een expressie van antisemitisme bij sommigen. De oorzaak van dit conflict ligt niet bij de religie. Zolang de echte oorzaken niet genoemd en aangepakt worden, zullen deze conflicten verder escaleren.
Bronnen: The Battle for God & The History of God; auteur: Karen Armstrong. Infidel Kings and Unholy Warriors; auteur: Brian Catlos.
Nouaf Ajubi,
Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).