Deel van representatiekosten blijft fiscaal aftrekbaar
Door Rejauna Rojer en Marjolein van den Berg
Naar aanleiding van de belastingherzieningen 2015-2016 zijn voor bedrijven in Curaçao diverse (praktische) vragen ontstaan rond de aftrekbeperking van representatiekosten in de inkomsten- en winstbelasting. Zou de ayaka in 2015 niet langer op het menu van het bedrijfskerstdiner staan? Is daarnaast het einde nabij van de zakelijke netwerkborrels? Zouden bedrijven bovendien in 2015 geen cliënten meer fiscaal voordelig kunnen uitnodigen voor een lunchbespreking?

Representatiekosten
De belastingherzieningen 2015-2016 bevat een wijziging ten aanzien van kosten die verband houden met representatie, daaronder begrepen recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak. Tot 1 januari 2015 was het bedrijven toegestaan om 80 procent van deze representatiekosten in aftrek te brengen voor de inkomsten- of winstbelasting. Vanaf 1 januari 2015 leek het erop dat representatiekosten geheel niet meer aftrekbaar zouden zijn. Even zag de toekomstige omzet van de lokale horeca er so(m)ber uit.

Voedsel, drank en genotmiddelen
Echter, naast de representatiekosten bevat de inkomsten- en winstbelasting in dit verband ook nog een andere aftrekmogelijkheid. Het blijft bedrijven toegestaan om kosten die verband houden met voedsel, drank en genotmiddelen voor 80 procent fiscaal in aftrek te brengen. Loopt de toekomstige omzet van de lokale horeca dan toch minder in de soep?

Overlap
Zoals in het onderstaande schema is weergegeven, ontstaat vanaf 2015 een groot verschil tussen de aftrekbaarheid van enerzijds voedsel, drank en genotmiddelen (80 procent aftrek) en anderzijds representatiekosten, daaronder begrepen recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak (0 procent aftrek). Maar, bij vrijwel iedere receptie, feestelijke bijeenkomst en activiteit met vermaak, wordt ook gegeten en gedronken.

Tabel


Er bestaat dus een overlap tussen beide categorieën. Neem als voorbeeld het bedrijfskerstdiner waar menig personeelslid in Curaçao jaarlijks met veel plezier aan deelneemt. Aan de ene kant is het duidelijk een feestelijke bijeenkomst. Aan de andere kant staat het ook duidelijk in het teken van voedsel, drank en genotmiddelen. Het is toegestaan om fiscaal de meest gunstige weg te kiezen. Dergelijke representatiekosten blijven dus voor 80 procent fiscaal aftrekbaar voor zover de kosten verband houden met voedsel, drank en genotmiddelen.

Deze overlap speelt natuurlijk ook voor andere zakelijke activiteiten, zoals bedrijfsborrels, cliënt-evenementen en lunchbesprekingen met zakenrelaties. Nu het deel van de representatiekosten met betrekking tot voedsel, drank en genotmiddelen toch nog voor 80 procent fiscaal aftrekbaar is, blijven de zakelijke activiteiten in verband met representatie een stuk vermakelijker dan aanvankelijk werd gedacht.

Rejauna Rojer MSc en Marjolein van den Berg LLM MSc zijn beiden werkzaam als fiscalist bij Meijburg & Co Caribbean te Curaçao. Voor meer informatie zie ook de website: www.meijburgcaribbean.com


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).