De krantenkop ‘Interesse China voor raffinaderij’ op de voorpagina van het AD van gisteren 13 januari vraagt om een weerwoord.
Onze belangenorganisatie heeft al sinds 20 november 2011 een alternatief neergelegd dat in vele opzichten, sociaal, economisch en wat duurzaamheid betreft, veel aantrekkelijker, economischer en winstgevender is én meer in het belang is van Curaçao dan de raffinaderij openhouden. Dit alternatief (een ‘zero-emission city’) is veel milieuvriendelijker voor alle inwoners van Curaçao en voor ons toerisme (onze grootste inkomstenbron qua buitenlandse deviezen). Een alternatief dat de overheid ruim 500 miljoen dollar meer inkomen zal verschaffen. Honderd procent milieuvriendelijk is. Het is een alternatief dat nauw aansluit bij initiatieven van andere stakeholders, zoals onder meer het Maritime Center, de nieuwe havenontwikkeling in de St. Annabaai, het cruisetoerisme en het Waaigat-project.
Kortom, een integrale ontwikkeling van het gehele havengebied rond de haveningang en het Schottegat, maar dan wel zonder verontreiniging. Een mix van zware- en lichte industrie, havenbewegingen, cruisetoerisme, jachthavens, vissershavens, vrije handelszone, entertainmentcentrum, aansluitend woon- en werkgebieden in een nieuwe bruisende, maar 100 procent milieuvriendelijke havenstad. Het sleutelwoord is samenwerken in de haven (onze inkomstenbron sinds eeuwen) om Curaçao die economische ‘jumpstart’ te geven, waar iedereen naar snakt.
Vooral onze werkelozen en binnen deze groep de geweldige jeugdwerkeloosheid, snakken naar een perspectief, een hoop op een nieuwe baan, om inkomen voor onze werkende bevolking. In dit havengebied kunnen volgens berekeningen van experts ruim 16.000 banen gecreëerd worden. Alle bestaande werknemers van de raffinaderij en van de toeleveringsbedrijven kunnen werk krijgen in deze nieuwe havenstad, uiteraard mits zij bereid zijn om - zo nodig - omgeschoold te worden. De overheid moet toch ingezien hebben dat zelfs na de beoogde investering van 3 miljard dollar de raffinaderij nooit meer dan de huidige 900 directe banen zal opleveren, integendeel, zelfs minder!
Ondanks alle zichtbare en niet te miskennen voordelen van dit alternatief, wordt onze belangenorganisatie doodgezwegen door de overheid. Na veel aandringen werden we betrokken bij het Multi Disciplinair Team met ons alternatief voor een afwijkend gebruik van het terrein van de raffinaderij. Dooddoeners als ‘geen financiering mogelijk voor een dergelijk project’ hebben wij al gelogenstraft met een ‘Letter of Support’ van de Europese Investeringsbank. Lokale en buitenlandse investeerders staan te trappelen om projecten in dit nieuwe havengebied te ontwikkelen. Een besluit van de overheid om de tweede grootste vervuiler TER WERELD (onze raffinaderij) te sluiten, zal een geweldig signaal zijn voor de Climate Change-wereld en groene investeerders en financiers zullen als vliegen op honing op ons afkomen.
Aruba is al ‘green’ gegaan? Waar wachten wij op, Curaçao? GreenTown heeft nu een uitnodiging van de Staten. Zij dienen een keuze te gaan maken wat beter is voor het volk.
Andrés Casimiri,
Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).