Dr. Jardim heeft voor 2015 fiscale hervormingen aangekondigd. Op papier lijkt het allemaal mooi, maar is het in werkelijkheid ook zo? Nu is het zo dat als u elk jaar geen belastingverlaging krijgt, dan gaat u automatisch belasting betalen. U vraagt natuurlijk hoezo? Het is gewoonlijk zo dat u een aanpassing op uw loon krijgt voor de geleden inflatie. Indien de inflatie 3 procent was en u krijgt 3 procent erbij en als er geen belastingcorrectie is dan betaald u dus in feite meer aan belasting. Vroeger was er gedurende een aantal jaren een automatische inflatiecorrectie bij de belastingen ingebouwd, later omdat de overheid met haar financiën niet uitkwam werd dit uitgesteld en weer later is dit langzamerhand geheel afgeschaft. Wat eigenlijk belangrijk is, is niet of u meer geld in uw zak overhoudt. Indien u in januari voor 1.000 gulden aan inkopen deed en u vergelijkt dit met wat u op 1 januari van het volgend jaar kunt kopen dan is de vraag: kunt u nu dezelfde artikelen kopen? Kunt u nu meer of minder artikelen kopen met uw geld.
Dat is wat echt belangrijk is en niet of u een paar dubbeltjes meer overhoudt. Verder hebben we te maken met ob, deze is vorig jaar verhoogd tot 9 procent. Dus u kunt wel meer geld in uw loonzakje houden maar via ob wordt dit weer van u afgenomen. De regering heeft het vertikt om bijvoorbeeld een verschil te maken tussen de ob op auto’s van verschillende prijsklasse. Zoiets moet ook toepasselijk worden gemaakt op bijvoorbeeld wegenbelasting. Verder is er gewoon geen controle op de winst die gemaakt wordt. De euro is in vergelijking met de dollar behoorlijk in waarde gedaald. Het transport moet goedkoper zijn geworden, daar de prijs van de ruwe olie behoorlijk is gekelderd. Bepaalde producten uit Europa worden door Rusland geweerd. Toch zie je niet dat producten uit Europa goedkoper zijn geworden, zelf het tegenovergestelde is waar te nemen. Ra, ra, hoe kan dat?
Wat de belasting op rente betreft, al bestaat deze wet al langer, is gewoon een aanfluiting. Stelt u zich eens voor: u doet 1 januari 1.000 gulden op de bank, u krijgt na een jaar met de huidige 1 procent per jaar aan het einde 10 gulden erbij, hierover moet u dan nog belasting betalen. Terwijl de werkelijke waarde nu na een inflatie van bijvoorbeeld 3 procent minder is, dus 970 gulden. Men kan hiermee niet de mensen tot sparen aansporen. Iets wat in een land, waar de regering het goede voor heeft met de bevolking, beslist nodig is. Je krijgt door de lage rente en daarbovenop belasting het omgekeerde dat de mensen beter kunnen lenen dan sparen.
Een van de redenen voor de grote crash van banken enkele jaren terug. Een goed systeem voor het belasten van rente zou zijn: alleen dat gedeelte te belasten wat meer is dan het inflatiepercentage. Omgekeerd zou dit ook moeten kunnen: als u geld leent moet alleen dat gedeelte wat het inflatiepercentage te boven gaat aftrekbaar zijn. Nu vraagt u zich natuurlijk af waarom. U leent 1.000 gulden, aan het eind van het jaar betaalt u rente over dit bedrag, zeg 6 procent. De rente bestaat uit twee componenten. Een gedeelte om de inflatie te dekken en een gedeelte voor winst van de bank.
Als U 1.000 gulden leent, betaalt u eigenlijk als de inflatie 3 procent was maar 1.000 -3 procent terug in werkelijke waarde. U betaald wel 1.000 gulden terug, maar de waarde is nu 3 procent minder dan toen u in januari het geld leende. Door de gehele rente aftrekbaar te laten moet nu de gemeenschap voor de mindere waarde van uw geld opdraaien. Zoals het nu is, is het dus voordeliger om geld te lenen dan te sparen. Iets wat niet goed is voor een land en ook niet voor haar bewoners.
Het kan ook niet zo zijn dat als iemand geld voor zijn oude dag spaart, dit na jaren niets meer waard is. Dit is gewoon roof. Je bereikt hiermee dat mensen hun geld opmaken en je creëert een manier van leven van ‘wie dan leeft wie dan zorgt’ en als er iets gebeurt, dat iemand in nood komt, dan kan weer de maatschappij hiervoor opdraaien. Wij hebben de moed gehad om een geheel nieuw erfrecht naar onze inzichten te maken, een wet die nu door andere landen wordt gecoöpteerd. Laten we wat de belasting op rente betreft ook zo innovatief te werk gaan.
Franklin Esser, Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).