Ik heb met afschuw kennisgenomen van de gemene, laaghartige en harteloze reactie van de heer Cooper in het AD van 8 december jongstleden, op de mening van de heer Spong over obesitas op Curaçao. Het is onbegrijpelijk en onverklaarbaar dat iemand het verdriet van een ander gebruikt om zijn eigen standpunt te verdedigen, of om zijn woorden kracht bij te zetten. Hoe scherp en tegengesteld de mening van je tegenstander ook is, het is als beschaafde burger ‘not done’ om te refereren aan de tragedie van een andere burger. Hoe moet de zin ‘Hij (God) heeft je al een keer geknepen’ anders begrepen worden? Het is bekend dat de familie Spong twee jaar geleden op een wrede manier hun enig kind en kleinkind in één klap verloor, het verdriet is nog rauw, vooral in deze kerstperiode. Als beschaafde burgers moeten wij begrip en medeleven tonen met ouders, familie en vrienden van de overledenen.
Wat mij bovendien ook erg verbaasde, was dat de heer Cooper zijn ingezonden brief tekende met ‘ex-minister en Statenlid voor de MAN’. Moet ik concluderen dat de MAN akkoord is met de reactie van de heer Cooper in het hierboven vermelde ingezonden stuk? Ik ben benieuwd naar het standpunt van de leiding van de MAN.

Suze Martina-Giskus
Nicht van mevrouw Smyrna Spong-Martinus

Noot van de redactie:
Bij de ingezonden brief van Charles Cooper van 8 december, heeft niet de parlementariër, maar deze krant zijn functie achter zijn naam geschreven.

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).