Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

In de nasleep van de kredietcrisis die uitbrak in 2007-2008, hebben vele centrale banken hun monetair beleid aanzienlijk verruimd om hun economieën te ondersteunen. De Fed bijvoorbeeld verlaagde haar beleidsrente, de refinancing rate, tot zelfs nul in 2009. Het doel was uiteraard om economisch herstel te bevorderen door goedkoop kapitaal aan te bieden aan banken die vervolgens bedrijven en particulieren financieren. Pas nadat de economie sterke signalen van herstel vertoonde, zoals GDP-groei, dalende werkloosheid, stijgende inkomens alsook verminderde deflatiedruk, werd de rente in december 2015 verhoogd, met slechts 0,25 procent.
De Europese Centrale Bank (ECB) begon iets later met de monetaire verruiming (in juli 2008 verhoogde de ECB de rente nog, terwijl de Fed volop aan het verlagen was), maar eindigde niet bij 0 procent rente.
In januari 2016 zei ECB-president Mario Draghi: ,,There are no limits on what we could do to meet the mandate.” Het mandaat is een inflatie van 2 procent (tegenover een actuele jaarinflatie van -0,1 procent in maart 2016.)
En inderdaad, in maart dit jaar verruimde de ECB haar ‘bond buying program’ en verlaagde de depositorente (die al negatief was) verder naar -0,4 procent.
Dat betekent dat banken die cash aanhouden bij de ECB, 0,4 procent kosten moeten betalen.
Banken die geld lenen bij de ECB om vervolgens uit te zetten in kredieten, ontvangen juist een premie. Dit beleid moet aanzetten tot meer economische activiteit alsook de mogelijheid om deze goedkoop te financieren. De eurozone is niet alleen in dit ‘negatieve rente-kamp’. Ook Zweden, Denemarken en Zwitserland bevinden zich hierin. Dit fenomeen van negatieve rente heeft vele gevolgen:
In theorie leidt lage/negatieve rente tot lage leenkosten voor bedrijven en particulieren en zou de vraag naar kredieten moeten stijgen die vervolgens economische activiteit/groei voortstuwt. Echter zijn er ook risico’s: wanneer banken kosten in rekening zouden brengen voor sparen (in plaats van rente te vergoeden), zou cash geld onder het matras kunnen verdwijnen. In Japan bijvoorbeeld zien we dat de vraag naar kluizen en grote coupeures (biljetten van 10.000 japanse yen) sterk stijgt, hetgeen suggereert dat mensen hun cash thuis opslaan.
Een ander gevolg is het rendement op obligaties: tegen februari 2016 is het rendement op ruim 7 biljoen dollar aan Staatsobligaties wereldwijd negatief (bron Bloomberg). Dat betekent dat een belegger die zo’n obligatie koopt en aanhoudt tot einddatum, een lager bedrag terugkrijgt op einddatum dan was ingelegd…het verschil is dus negatieve rente.

Courtesy van RBC Royal Bank NV - Foreign Exchange Trading Dutch Caribbean

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Van onze redactie
New York - De aandelenbeurzen in New York zijn gisteren met flinke verliezen gesloten.

Lees meer...

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Van onze Redactie
New York - De beurzen op Wall Street zijn gisteren met winst de handel uitgegaan.

Lees meer...

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Van onze Redactie
New York - De Amerikaanse beurzen zijn gisteren met bescheiden verliezen gesloten.

Lees meer...

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

De vorige aflevering eindigde met de vraag of de dollar op een keerpunt stond en de euro verder zou stijgen.
Het is interessant om te zien dat de euro verder stijgt: de ECB is net als de BoJ een pad ingeslagen van negatieve rente: de depositorente van de ECB is verlaagd naar minus 0,4 procent (terwijl de Fed in december 2015 heeft verhoogd). Tegelijkertijd heeft de ECB haar budget voor het opkopen van (staats)obligaties verruimd naar 80 miljard euro per maand (terwijl de Fed heeft afgebouwd). Het is dan ook contra-intuïtief om te zien dat de euro sterker wordt in plaats van zwakker.
Sinds de extra verruimende monetaire maatregelen in maart is de euro flink gestegen.
Een deel van de verklaring kan gezocht worden in de voorzichtige bewoordingen van de Fed: ondanks de sterke arbeidsmarkt en economische groei, houdt de Fed rekening met groeivertraging in andere delen van de wereld waaronder China en opkomende landen en de middellangetermijngevolgen daarvan op de economie van de VS. Als gevolg van de zogenaamde ‘global headwinds’ bleef niet alleen een renteverhoging in maart uit, ook de waarschijnlijkheid van een renteverhoging in juni 2016 is afgenomen.
Tegelijkertijd hebben we te maken met een mogelijk stock-effect: een hogere rente op de dollar (dan de euro en de Japanse yen) leidt tot een sterkere dollar als de vraag naar de dollar stijgt als gevolg van de vraag naar hoger renderende dollarbeleggingen. Kennelijk is de vraag naar dit soort dollar-instrumenten niet voldoende toegenomen. Immers, het kost tijd om beleggingsportefeuilles te herbalanceren, de benodigde liquiditeit moet aanwezig zijn en het kan ook zijn dat er beperkingen zijn om gelden te repatriëren. Tegelijkertijd zijn beleggers voorzichtiger geworden omdat de verwachte renteverschillen tussen de dollar en de euro zijn afgenomen.

Courtesy van RBC Royal Bank NV - Foreign Exchange Trading Dutch Caribbean

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).