Op 21 november ’s avonds gekeken naar het Nederlandse tv-programma ‘Onschuldig’ dat over een zaak op Curaçao ging. Heb nog steeds pijn in mijn buik daarover. In deze tv-uitzending liet men zien dat de zaak van een jongen die tot 24 jaar veroordeeld is en nu 10 jaar in de gevangenis zit, ondanks nieuwe bewijzen, niet heropend werd. Dit gaf het vermoeden dat deze jongen onschuldig is en geen eerlijke behandeling kreeg door het Gerechtshof op Curaçao. Dit gebeuren maakt mij erg bezorgd. Want als ook het vertrouwen in de rechtelijk macht gaat wankelen, wat blijft er dan over van het land? 

Orlando Meulens, Nederland

ADBrief 800

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - In opdracht van Curaçao Ports Authority (CPA) gaat een ‘onafhankelijk consultantsbureau’ onderzoeken op welke manier de afhandeling van containers op de kade bij Curaçao Port Services (CPS) kan worden verbeterd.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Guardian/Fatum en Ennia, de grootste verzekeringsmaatschappijen in de Dutch Caribbean, trekken op Curaçao de premie voor de WA-dekking autoverzekering met 13,5 procent op.

Lees meer...

Van onze correspondent

Den Haag - De evaluatie in 2018 van de Rijkswet financieel toezicht (Rft) zal door het College financieel toezicht (Cft) worden aangegrepen om een vorm van permanent koninkrijkstoezicht op de overheidsfinanciën van Curaçao, Aruba en Sint Maarten te bepleiten.

Lees meer...

Voormalig Onderwijsminister Lionel Jansen, geeft voorlichting aan kinderen op een school over de rechten van het kind.

Lees meer...

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).