Door Joop Kooijman
Op Curaçao zijn vele inwoners voorstander van onafhankelijkheid. Er is echter één groot probleem, niemand kan precies uiteenzetten wat de gevolgen van een mogelijke staatkundige onafhankelijkheid zijn. Over veel minder belangrijke zaken worden wetenschappelijk onderbouwde studies gepubliceerd, maar over zo’n enorm belangrijk onderwerp als staatkundige onafhankelijkheid niet zoveel. In dit artikel zal worden getracht dit onderwerp te analyseren. Allereerst moet de vraag beantwoord worden wat onafhankelijkheid betekent. Ik hanteer de definitie: zonder financiële hulp vanuit het buitenland het gehele land met haar bevolking voldoende bestaansrecht geven. Een onafhankelijk land heeft een eigen regering en parlement en er worden regelmatig democratische verkiezingen gehouden. Er is onafhankelijke rechtspraak en er zijn inkomsten uit belastingen.
Vergeten wordt dat de plaats van Curaçao in het Koninkrijk der Nederlanden vele voordelen biedt. Zo zijn posten als Defensie en Buitenlandse Zaken voor Nederlandse rekening en dit zijn uiterst dure posten. Ook het internationaal hoog aangeslagen rechtstelsel zorgt voor veel vertrouwen bij mogelijke investeerders in het buitenland. De stabiele munt, dus de nu nog benoemde Antilliaanse gulden, zorgt voor vertrouwen bij beleggers. Verder is het Nederlandse paspoort een paspoort dat veel mogelijkheden biedt. Niet alleen wereldwijd vertrouwen; een houder van dit paspoort kan ook nog eens wonen en werken in de gehele nu nog uit 28 landen bestaande Europese Unie. Als er een Curaçaos paspoort komt, dan zouden er eerst op diplomatiek niveau met elk ander land afspraken gemaakt moeten worden, wat jaren en kapitalen zal kosten.
Neem eveneens de lokale gezondheidszorg in overweging, waarbij er samenwerkingsovereenkomsten met Nederlandse ziekenhuizen zijn, die extra medisch specialisten hier plaatsen en om in geval van urgente ziektegevallen van ernstige aard, de patiënten in Nederland te laten genezen en niet te vergeten, de uitwisseling van nieuwe medische ontwikkelingen.
In onze wereld wonen 7 miljard mensen. Ze wonen in 176 ‘onafhankelijke’ landen, die gezamenlijk 29 procent van de aardoppervlakte bewonen. De overige 71 procent van de aardoppervlakte bestaat uit zeeën en oceanen. In vele onafhankelijke landen heerst grote armoede, soms door gebrek aan middelen, maar vaak door corruptie of machtsmisbruik.
Dan moeten wij aan de toekomst denken en aan de wereldklimaatontwikkelingen en daaruit voortvloeiend de stijging van de zeespiegel alsmede de kans op grote orkanen en zelfs een tsunami is mogelijk. In de omgeving van Trinidad bevindt zich een ondergrondse vulkaan ‘Kick ‘m Jenny’, die jaarlijks groeit en een bedreiging kan vormen. Omstreeks het jaar 1.200 werden de Benedenwinden en andere Caribische eilanden getroffen door een gigantische tsunami, waarvan de bewijzen nog steeds aanwezig zijn. De vraag kan gesteld worden of Curaçao de middelen heeft om zich voor te bereiden op een verhoogde zeespiegel. Punda ligt nu al ongeveer 50 centimeter boven de gemiddelde zee-oppervlakte. Nederland heeft wereldervaring met water.
In dit verband kan worden opgemerkt, dat sommige onafhankelijke eilandstaten in de Grote of Stille oceaan dreigen te worden overspoeld door het stijgende zeewater. De grote vraag is, welk land wil de bevolking van deze eilanden onderdak bieden?
Wat zou een orkaan voor Curaçao kunnen betekenen? In de jaren 1876 en 1877 werd Curaçao getroffen door orkanen, waarvan één orkaan de kracht twee op de Saffir-Simpson-schaal bereikte. De schade aan het toen nog dunbevolkte Curaçao was enorm. In de haven zonken vijf schepen en op Pietermaai stond het zeewater 60 centimeter hoog. Als onafhankelijke natie, wie zou ons kunnen helpen?
Het is iedere inwoner bekend, dat Curaçao van groot strategisch belang is. Gelegen tussen Noord- en Zuid-Amerika met uitstekende lucht- en zeeverbindingen, waaronder met West-Europa, zijn er internationaal krachten aanwezig, die vaste voet op onze eilandstaat willen verkrijgen. Dat kunnen mogendheden met goede intenties zijn, maar ook niet. Gedacht kan worden aan de maffia en andere criminele organisaties die Curaçao zouden willen gebruiken voor het smokkelen van verdovende middelen, wapens en zelfs mensen. Een sterk justitieel apparaat bijgestaan door integere rechtshandhavers moet voorkomen dat Curaçao in verkeerde handen valt. Dan moeten wij rekening houden met Venezuela, een land dat een onafhankelijk Curaçao niet ziet zitten.

opinie


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).