De stroomprijzen op Bonaire gaan deze maand niet opnieuw met tientallen procenten omhoog. Opnieuw, want gemakkelijk wordt vergeten dat de tarieven in januari al met 24 procent zijn gestegen. Daarmee is de kou niet uit de lucht, want WEB moet in april voor de extra kosten opdraaien, maar kan dit niet lang volhouden. Voor 1 mei moet er een andere oplossing komen. De winst van afgelopen week is dat op Bonaire eensgezind wordt getracht een oplossing te vinden voor de elektriciteitstarieven, die onrechtvaardig dreigen uit te pakken voor minderbedeelden. Nederland toont zich in deze kwestie - niet voor het eerst - een onbetrouwbare partner, deze keer met name het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) van minister Eric Wiebes dat een te magere subsidie verstrekt. Dezelfde Wiebes trekt voor de Groningse bevolking miljarden euro’s uit door de gaskraan dicht te draaien en aardbevingsschade te herstellen. Die paar miljoen voor Bonaire kan er dan ook nog wel af, zou je denken. Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties doet er verstandig aan Wiebes ervan te overtuigen dat hij over de brug moet komen. Het nieuwe kabinet en Knops zetten hun geloofwaardigheid op het spel, want ze leken bij hun aantreden meer oog te hebben voor het Caribische deel van het Koninkrijk dan het vorige kabinet. Kom je beloftes na en zorg met een fatsoenlijke subsidie voor een betaalbaar stroomtarief. Op Bonaire is de samenwerking tussen coalitie, oppositie en de gemeenschap een verademing. Het kan dus toch in politiek Bonaire: op een volwassen manier met elkaar omgaan. Wellicht omdat alle partijen de afgelopen jaren op enig moment betrokken zijn geweest bij het ontwerp van de nieuwe Wet elektriciteit en drinkwater BES. Gedeputeerde Ibi Martis toonde zich in deze kwestie een verstandig bestuurder. Hij bezweek niet voor de verleiding om een gat in de begroting te creëren, zoals de maatschappelijke organisaties voorstelden. Al is zijn pleidooi voor terugkeer naar het progressieve tariefsysteem wat populistisch. Hij speelt hoog spel. Martis weet dat de nieuwe wet niet zomaar gewijzigd kan worden. Zijn enige hoop is dat EZK alsnog over de brug komt met de rest van de 5 miljoen dollar aan subsidie voor betaalbare stroomtarieven. Hopelijk komt EZK tot inkeer, zodat de armoede op Bonaire niet door toedoen van Haagse bestuurders verder toeneemt. Maar wat gebeurt er op 1 mei als dat niet zo is? Wie gaat de rekening dan betalen?
ADCommentaar 800

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).