Wil het nieuwe ziekenhuis over ruim anderhalf jaar - niemand geeft hier trouwens duidelijkheid over - daadwerkelijk geopend kunnen worden, dan móet de overheid de regie nemen in dit proces en personen aanstellen met leiderschapskwaliteiten voor dit soort voor Curaçaose begrippen enorme project. En uiteraard moeten die ondersteund worden met internationale kennis. Wij kunnen immers veel, maar niet alles (alleen). 
HNO (Hospital Nobo Otrobanda) is van levensbelang voor een goede gezondheidszorg en daar horen geen persoonlijke politieke spelletjes bij. Om het ziekenhuis af te bouwen en in te richten, zijn drie zaken essentieel: vertrouwen, daadkracht en deskundigheid. Die zijn nu niet meer in voldoende mate aanwezig, zeker niet met Sona (Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen) aan het roer. Zo mag blijken uit de ernstige woorden van minister Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid, die Sona in gebreke stelt. Het geduld van de bewindsvrouw is op, nadat zij sinds haar aantreden in mei herhaaldelijk om inzage van de cijfers heeft verzocht. Het bestuur van Sona gaf telkens nul op het rekest, zo vertelde de minister tijdens haar persconferentie. Er is omtrent Sona en Usona/Berenschot al veel te doen geweest. Veel gekonkel en geruzie. 
Curaçao kan zich méér conflict inzake het nieuwe ziekenhuis niet permitteren. Wij moeten vooruitkijken. Terugkijken doen we wel later. Het advies aan de minister is: wees geen zachte heelmeester en zorg dat er in alle rust gewerkt kan worden aan goede zorg. Het vertrouwen van de opdrachtgever, die namens de bevolking 421 miljoen belastinggeld aan Sona toevertrouwt, is verdwenen. Eerder adviseerde ook een evaluatiecommissie dat Sona van het project moest worden afgehaald. Sona is namens het Land de formele opdrachtgever van het HNO-project en sinds enige tijd, na het door haar wegsturen van Usona/Berenschot als uitvoerder, ook beheerder námens de overheid. Als de overheid Sona niet meer wil, om ogenschijnlijk op zichzelf geen onredelijke motieven, dan dient hier gevolg aan te worden gegeven en moeten bestuurders en commissarissen van Sona de eer aan zichzelf houden. Van geen enkele individuele persoon of instantie is de reputatie of eigen positie groter of belangrijker dan dit nationaal-maatschappelijke belang van formaat. 
Het is nu aan de overheid in het algemeen, en de regering-Rhuggenaath (PAR/MAN/PIN) in het bijzonder, om het karwei, waarmee in 2013 een aanvang is gemaakt, ordentelijk af te maken en te doen waarvoor ze zijn aangesteld: te zorgen voor de inrichting van een goede ziekenzorg.

ADCommentaar 800

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).