De initiatiefnemers en voorstanders van GreenTown, het grootschalige en ambitieuze project voor woningbouw, werkgelegenheid, industrieën en entertainment bij sluiting van de 100-jarige Isla-raffinaderij, worden vaak versleten voor naïevelingen of lieden van kwade inborst die de lokale economie om zeep willen helpen. In de discussie over de toekomst van het Schottegat, lijkt het alsof er slechts twee opties mogelijk zijn: voor behoud van de raffinaderij vanwege de economische betekenis, met enige aandacht voor milieuvoorschriften of voor sluiting vanwege de impact op het milieu. GreenTown heeft scenario’s bedacht voor het geval de raffinaderij sluit en tegelijkertijd een plan van aanpak opgesteld waarbij in afwachting daarvan de milieu-erfenis van de Isla wordt aangepakt. Een niet onbelangrijk detail in het geheel, waarover de voorstanders van behoud in alle talen zwijgen. Tot nu toe is GreenTown niet betrokken in de besprekingen over de toekomst van de Isla. Dat is op zijn zachtst gezegd een gemiste kans en wel vanwege GreenTowns visie. Het Multi Disciplinaire Project Team (MDPT) onderhandelt binnenkort met een raffinaderijexploitant die consequent milieuregels aan de laars lapt en daarbij door opeenvolgende regeringen geen strobreed in de weg werd gelegd. Zelfs in het geval er een deal komt over de modernisering van de Isla en het gebruik van het meer milieuvriendelijke Liquified Natural Gas, blijft het de vraag wat PdVSA van plan is met de door de decennia heen veroorzaakte milieuschade aan het eiland. Een vervuiling waar overigens de Shell zich tot 1985 ook schuldig aan maakte. Anno 2014 zou maatschappelijk verantwoord ondernemen vanzelfsprekend moeten zijn voor ieder zichzelf respecterend concern. De meerwaarde van GreenTown is dat men de milieuschade als gevolg van de raffinaderij benoemt en oplossingen bedenkt om toekomstige generaties niet met het probleem op te zadelen. Een samenwerking tussen GreenTown en het MDPT vereist de nodige aanpassingen. GreenTown moet leren om de lokale zaken hier bij de politiek aan te kaarten en niet, zoals onlangs, per brief aan Den Haag te vragen om op Curaçao in te grijpen. Wie serieus genomen wil worden, laat ludieke voorstellen zoals een bod van 1 gulden op de raffinaderij achterwege. Aan de andere kant moeten het MDPT en de regering het aandurven om over de eigen schaduw heen te springen. Nation building houdt ook in dat de regering de dialoog aangaat met organisaties die onomwonden aangeven dat het qua milieu nu twee voor twaalf is. GreenTown houdt de politiek bij de les, er is niets mis mee om te dromen over een schoon milieu voor Curaçao.

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).