In een door de regering Eman uitgebracht persbericht maakt premier Mike Eman (AVP) in een ‘interview’ eigenlijk vooral duidelijk de eerdere scherpe kritiek van de Rijksministerraad op zijn beleid inzake de Arubaanse overheidsfinanciën niet te begrijpen. Hij verwijst daarvoor handig naar de rede, uitgesproken door de gouverneur, in verband met de opening vorige week van het nieuwe parlementaire jaar. Daarin verklaart namelijk de gouverneur himself dat de belangrijkste opdrachten die Eman meekreeg reeds zijn volbracht.
Allemaal waar, tenminste voor wat betreft het deel waarin wordt verwezen naar de toespraak van de gouverneur in het parlement. Overigens was het waarnemend gouverneur Ella Tromp-Yarzagaray, want gouverneur Fredis Refunjol zelf is - toeval of niet - met vakantie. Maar wie houdt (de regering) Eman voor de gek? In feite zegt de minister-president dat de gouverneur, met wie het kabinet toch al een tijdje behoorlijk in de clinch ligt omdat laatstgenoemde de begroting 2014 niet wil aftekenen, de regering een compliment geeft. Immers, aan vier belangrijke onderdelen van de formatieopdracht van tien maanden geleden is concreet invulling gegeven: de hervorming (lees: redding) van de AOV, de herstructurering (lees: redding) van pensioenfonds Apfa, de reorganisatie (lees: redding) van de AZV en het terugdringen van de overheidsuitgaven. ‘Ik zeg het niet. De gouverneur zegt het’, zo wil Eman aangeven.
In werkelijkheid zit het natuurlijk anders. Want de premier vergeet erbij te vertellen dat de gouverneur deze woorden uitsprak <I>in naam van<I> de regering, zoals elk jaar het geval is, en dat de Arubaanse regering politiek verantwoordelijk is voor de inhoud van de rede. Met andere woorden: de regering Eman geeft zichzelf een complimentje. Maar het komt geloofwaardiger en betrouwbaarder over als een ander dit doet, zoals de gouverneur, die zich toch niet in het openbaar kan verdedigen.
Even weer op een rijtje: 1. Een persbericht uitgegeven door de door Eman aangestelde en betaalde regering (voorlichtingsdienst), in de hoop dat dit in veel gevallen integraal - ‘copy paste’ - door een deel van de media wordt overgenomen. 2. Een ‘interview’ met de regeringsleider, dat de indruk moet geven dat het hier een (kritisch en onafhankelijk) journalistiek product voorstelt. 3. Eman laat weten dat zijn regering de belangrijkste taken die de gouverneur aan de formateur (Eman zelf) meegaf in amper tien maanden reeds heeft volbracht. 4. Dit zegt Eman niet zelf of over zichzelf, maar dat wordt verklaard door de gouverneur in een deftige/officiële rede in de Staten van Aruba - met andere woorden: het móét wel waar zijn. Jammer alleen dat per abuis is verzuimd erbij te vermelden dat de toespraak van de gouverneur van Aruba bij de aanvang van het nieuwe Statenjaar, evenals die van de gouverneurs van Curaçao en Sint Maarten en de troonrede van Koning Willem-Alexander van het Koninkrijk in Nederland, zijn geschreven door de respectievelijke regeringen zelf.
Op Aruba ligt de kwestie met en rond de gouverneur op het moment extra gevoelig. Dat wéét Eman. Sterker, hij heeft dit aan den lijve ondervonden en er zelfs even een vrij breed bekritiseerde hongerstaking voor over gehad. De gouverneur - die nu eenmaal twee petten opheeft, namelijk als landsorgaan en als koninkrijksorgaan - kreeg vanuit Den Haag de ‘opdracht’ niet in te stemmen met de Arubaanse landsbegroting. Er zal nog flink (na)gedebatteerd en door staatsrechtgeleerden geargumenteerd worden of de Rijksministerraad hiertoe bevoegd is of - en daar lijkt het veel meer op - niet. Feit is dat de overheidsfinanciën van het Land Aruba problematisch zijn. Zeer problematisch zelfs. Met een staatsschuld van 3,5 miljard florin en 71 cent van elke belastingflorin die gaat naar aan ambtenarensalarissen gerelateerde kosten. Een sterk verlaat ingediende en nog veel later goedgekeurde begroting 2014, een gelukkig veel meer tijdig aangeboden begroting 2015, maar een jaarrekening 2013 waar de Algemene Rekenkamer van Aruba (ARA) nauwelijks een goed woord voor over heeft.
In dat kader is het ook opmerkelijk dat Eman in zijn ‘interview’ met zijn eigen regeringsvoorlichters meldt dat zijn regering, die in november 2013 ‘het roer’ overnam, ‘slechts’ tien maanden zit. Weer: wie houdt Eman hier voor de gek? Iedereen weet toch dat hij al aan het roer stond, het roer hooguit aan zichzelf overgaf en dat hij nu, direct aansluitend op zijn eerste termijn van de volledige vier jaar, bezig is met zijn tweede regeringstermijn - beide keren met de steun van een absolute meerderheid van zijn AVP in het parlement? Waarom dan de suggestie alsof hij nog maar net is aangetreden en dat de formateur (hijzelf) daarbij een enorme takenlijst meekreeg van de gouverneur - als ware het dat hij het puin van zijn voorganger moest ruimen - en dat die opdrachten desondanks nu al zijn voltooid? ,,Vandaag heeft de gouverneur ons medegedeeld dat in minder dan een jaar tijd grote veranderingen bij de AOV, Apfa, AZV en de overheidsfinanciën zijn geconcretiseerd of in gang zijn gezet.”
Dit hele ‘interview’ in het perscommuniqué van de regering, waarin de gouverneur wordt aangehaald en die laatstgenoemde in een nog moeilijker positie manoeuvreert, is niets anders dan bedoeld om over de hoofden van de bevolking heen de strijd tegen de Rijksministerraad - die afgelopen zomer volstrekt onverwacht ingreep in de Arubaanse publieke financiën - voort te zetten. Dit laatste mag, hoewel het de vraag is of het niet verstandiger is om het veelal op emoties gebaseerde conflictmodel los te laten. Eerlijke communicatie is en blijft niet alleen de beste communicatie, het duurt ook het langst.

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).