Het is moedig dat gouverneur Refunjol van Aruba naar Nederland is om in ‘het hol van de leeuw’ te vernemen wat de Nederlandse regering van premier Rutte - voorzitter van de Rijksministerraad - nu exact van hem wil en daarmee van het autonome land Aruba. Maar het gaat niet om de gouverneur. Het betreft een volstrekt politieke zaak en daar staat de gouverneur zoveel mogelijk buiten. Wat nu gebeurt, is dat schade wordt toegebracht aan de complexe, maar belangrijke functie van gouverneur. Complex omdat hij twee petten opheeft: één van de Landsregering en één van de Koninkrijksregering. Dat maakt de positie tegelijk uniek en cruciaal in de huidige constellatie van het Koninkrijk, met enerzijds zelfstandige landen en anderzijds de beschermende paraplu van het Koninkrijksverband. Nota bene exact wat de Arubaanse premier Eman al tijden propageert. Maar het is de politiek die de kwestie de afgelopen weken in rap tempo heeft laten escaleren en de gouverneur daar bij heeft gesleept. De escalatie heeft te maken met culturen die botsen, maar vooral doordat prestige de overhand kreeg. En eenmaal ingenomen posities zijn lastig los te laten zonder al te veel gezichtsverlies. Bij de oplossing kan de gouverneur bij uitstek een sleutelrol spelen, maar hij functioneert het best in stilte en als hij zelf buiten schot blijft. Dat hij strafrechtelijk vervolgd kan worden voor het wel of niet tekenen van de begroting 2014, kan weliswaar in theorie, maar in de praktijk heeft deze ‘waarschuwing’ nul waarde. Aruba én Nederland moeten vertrouwen hebben in de kunde en ervaring van Refunjol die deze functie al jaren waardig en correct bekleedt en hem niet tot speelbal maken in hun politieke ruzie. Waar de politiek brokken maakt moet ook de politiek deze zelf weer herstellen.

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).