Het ministerschap van Jeanne-Marie Francisca (Pueblo Soberano) van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) roept bij vlagen het beeld op van een veld vol omgevallen stekelige zuilcactussen waartussen de bewindsvrouw zich met moeite een weg baant en onvermijdelijk door dorens geprikt wordt.
Toegegeven, Francisca erfde van voorganger en partijgenoot Sherwin Josefa het hoofdpijndossier van topambtenaren die door hem op non-actief waren gezet. Maar het was de bewindsvrouw zelf die - ondanks de rechterlijke uitspraak om topambtenaar Donna Philbert weer aan het werk te zetten - maandenlang nodeloos draalde om haar op de werkvloer terug te nemen.
Er was méér aan de hand. Zo ook was er de soap bij Tayer Sosial Santa Martha. Daar werd het bestuur van de sociale werkplaats afgezet, moest de rechter eraan te pas komen, legden medewerkers het werk neer, werd er lang bemiddeld en keerde de rust pas na maanden terug.
Een paar weken geleden ontplofte een nieuwe bom op het ministerie. Dit keer in de vorm van hoge functionarissen die in een niet malse brief aan Francisca schetsten hoe verstoord de relatie tussen hen en de minister wel niet was. Dat de brief naar de media lekte, was misschien niet chique. Maar het maakte wel duidelijk dat er ernstige problemen bij het SOAW zijn.
Secretaris-generaal Bernice Calmes meldde zich vorige week ziek nadat de minister een persconferentie belegde zonder het managementteam daarvan op de hoogte te stellen. Beleidsdirecteur Jeroen Jansen diende een tijd geleden zijn ontslag in. Geen vertrouwen.
En de bewindsvrouw? Die weigerde begin van de week in de Staten te praten - tekst en uitleg te geven - over de interne problemen bij haar ministerie. Alsof zij de vragen en de agenda van het parlement bepaalt. Daarmee riep zij bovendien wellicht onbedoeld herinneringen op aan een hoge bestuurder uit de tijd van Saddam Hoessein die, terwijl de aanvallen op het land al in volle gang waren, bleef roepen dat de situatie onder controle was.
Het is Francisca’s goed recht om in dit stadium misschien niet tot in de kleinste details te willen treden over de ‘crisis’ bij haar departement, waar zij overigens zelf al een jaar aansturing aan geeft. Maar als bewindspersoon die de Staten eerder al 40 dagen op antwoord liet wachten, moet de politica zich wel realiseren dat ze bezig is haar krediet te verspelen.
De crisis bij SOAW zal door een ‘interventieteam’ worden aangepakt, kondigde ze aan. De bewindsvrouw informeerde de Staten echter niet wie er in dit team zitten, waar ze vandaan komen en ook niet hoeveel geld deze interventie de samenleving kost. Dat is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk.
Curaçao kampt met aanzienlijke sociale problemen, zoals te hoge werkloosheid. Onder de huidige situatie moet juist de minister van SOAW professioneel genoeg zijn om de problemen te benoemen, op te lossen en beleid uit te stippelen voor de aanpak van de (jeugd)werkloosheid, armoede en de sociale problemen die leerlingen verhinderen om goed op school te presteren.
Een tijd terug en ook recent weer gonsde het van de geruchten dat Francisca door de PS-fractie en -partij gedwongen zou worden om op te stappen. Het is echter de vraag of het land zich op dit moment wéér een wisseling van de ministerswacht op uitgerekend dit zwakke departement kan permitteren.
Maar het is wel extra opletten, want verder dralen heeft geen zin. Dus: minister, let op uw saeck! Francisca’s ‘saeck’ is welbeschouwd ieders zaak. Deze samenleving schreeuwt om een snelle, maar professionele aanpak van de problemen. Het is aan de Staten om vanaf nu minutieus te volgen of zij hiertoe wel voldoende capabel is.

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).