De Venezolaanse regering van president Nicolás Maduro, die vooral kampt met grote onvrede in eigen land, heeft bij monde van zijn minister van Buitenlandse Zaken Elías Jaua nogal overtrokken gereageerd op het incident dat zich vrijdagochtend vroeg voordeed op Aruba. Directe sluiting van de consulaten van Venezuela op de ABC-eilanden trekt wel publicitair de aandacht - en leidt wellicht tijdelijk af van de binnenlandse problemen - maar is een onnodige actie. Vooralsnog wijst niets erop dat het diplomatieke personeel van Venezuela op Aruba, Bonaire en Curaçao bedreigd wordt of anderszins gevaar loopt. Vermoedelijk zijn ze zelfs veiliger op de Benedenwindse Eilanden vlak voor de kust van Venezuela dan dat ze zijn in Caracas of andere Venezolaanse steden. Wat de regering Maduro een ‘aanslag’ noemt op het consulaatskantoor in Oranjestad is zeer betreurenswaardig en heeft sindsdien terecht volop de aandacht van de Arubaanse autoriteiten, evenals ook op Curaçao onmiddellijk allerlei voorzieningen zijn getroffen. Maar van een algeheel gevaar voor Venezolaanse burgers - pro of anti-Maduro - op de eilanden, of van officiële vertegenwoordigers en bezittingen van Venezuela hier te lande, is absoluut geen sprake. De eilandelijke bevolkingen volgen de ontwikkelingen in het buurland nauwlettend, nu, maar ook al veel eerder onder Hugo Chávez die jarenlang aan de macht was en evenals zijn gedoodverfde opvolger Maduro dictatoriale trekken vertoonde, maar koesteren over het algemeen geen negatieve gevoelens jegens ‘de overkant’. Integendeel, Venezolaanse toeristen zijn meer dan welkom, hoewel binnenlandse deviezenrestricties en het niet of uiterst langzaam afrekenen van deviezencommissie Cadivi met buitenlandse luchtvaartmaatschappijen als Insel en Tiara de komst van bezoekers uit Venezuela steeds moeilijker maakt. Door de aanhoudende onrust, schaarste en onzekerheid in eigen land, hebben vele meer welgestelde Venezolanen hun weg gevonden naar de ABC voor meer permanent verblijf. Sommigen van hen vormen een, nog relatief kleine, pressiebeweging tegen de regering Maduro. Maar Caracas mag dit niet beschouwen als ook het standpunt van Willemstad en Oranjestad. Of van het Koninkrijk, dat zelfs nog niet zo lang geleden koning en koningin afvaardigde voor een officieel bezoek. Goede en eerlijke betrekkingen met Venezuela worden door Curaçao, Aruba en Nederland als erg belangrijk gezien. Voor de komende week geldt dit in het bijzonder voor Curaçao als dan van Venezolaanse zijde - na vele jaren - eindelijk response komt inzake een Memorandum of Understanding (MoU), met slechts nog uitgangspunten voor besprekingen over de toekomst van de door PdVSA uit Venezuela gehuurde en geëxploiteerde Isla-raffinaderij. De vicepresident van deze Venezolaanse staatsoliemaatschappij zal met de nodige egards worden ontvangen. Omgekeerd moet dit land dan minder emotioneel en overtrokken reageren door het incident op Aruba bewust op te blazen en dit eiland, en direct dan ook maar de twee andere eilanden, te ‘straffen’ met sluiting van de diplomatieke posten. Wat is gebeurd, valt niet terug te draaien - en Caracas heeft ermee bereikt wat het kennelijk voor binnenlandse en internationale consumptie voor ogen had - maar herstellen wat niet goed is kan altijd wel: hopelijk gaan de consulaten van Venezuela op de ABC snel weer open.

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).