Van een onzer verslaggevers
Twee rapporten, twee (Nederlandse) ministers.... Minister Henk Kamp (VVD) van Economische Zaken krijgt een rapport over de integriteit bij het Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB). Zijn collega Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ontvangt vrijwel op hetzelfde moment - medio november - het verslag van een onderzoek naar het functioneren van het rijksbestuur in Caribisch Nederland.
Het eerste (van het bureau SEO) legt de schuld van het Ecopower-echec volledig aan de kant van Bonaire en pleit de Nederlandse betrokkenen, inclusief toenmalig BES-commissaris Kamp, vrij. Het tweede (van de dienst ISB) is vernietigend voor alle ministeries, maar het meest nog voor Plasterks eigen departement.
Kamp heeft geen bedenktijd nodig om het SEO-rapport aan de openbaarheid prijs te geven en stuurt het bovendien linea recta door naar het Openbaar Ministerie, want - zo is zijn redenering - het lijkt erop dat er bij WEB voor tien miljoen dollar is gefraudeerd. En Plasterk? Die houdt het voor hem uiterst pijnlijke rapport onder de pet. De adviezen om direct op te treden tegen zijn ambtenaren die elkaar omwille van prestige naar het leven staan, slaat hij in de wind.
De daadkracht van Kamp is even groot als het gebrek daaraan bij Plasterk. Die laatste staat in Den Haag bekend om zijn nonchalante bestuursstijl en de drang om het vooral ‘leuk en gezellig’ te houden. Het verklaart waarom Rijksvertegenwoordiger Stolte en gezaghebber Emerencia ondanks disfunctioneren hun onvermijdelijke vertrek mochten uitstellen tot een door hen zelf gekozen moment en er tot op heden geen maatregelen zijn genomen tegen andere opzichtig falende BZK-functionarissen.
Op zoveel lankmoedigheid zal Kamp zich nooit laten betrappen. Hij zette zonder dralen Justitie aan het werk om de vermeende (Bonairiaanse) schuldigen strafrechtelijk aan te pakken. Dat blijkt achteraf iets te voortvarend: inmiddels hebben de leden van de Kamercommissie voor Economische Zaken die volgende week met de bewindsman debatteren over het WEB-rapport een evaluatie in bezit die aantoont dat SEO zo onzorgvuldig en onprofessioneel te werk is gegaan dat het voor wat betreft de uitkomsten als volstrekt onbetrouwbaar door de papierversnipperaar kan.
Het is te hopen dat de commissieleden Kamp vragen om uit te leggen waarom hij zo’n haast had een rapport te omarmen, waarvan iedereen - naar nu blijkt terecht - op zijn klompen kon aanvoelen dat het niet deugde. Wellicht dat hij dan de verdenking kan wegnemen dat hij SEO heeft ingehuurd om zijn eigen bedenkelijke rol in het Ecopower-debacle te verdoezelen.
En als Kamp echt zo daadkrachtig is als hij zich voordoet, dan vraagt hij SEO zijn geld (140.000 euro) terug voor de geleverde wanprestatie en besteedt hij dat aan iets waar Bonaire wél wat aan heeft.

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).