Bij de Orde van Advocaten van Curaçao lijkt de rust enigszins te zijn teruggekeerd na een ledenvergadering die buiten de vergaderzaal om werd gevolgd door een flinke schare demonstranten, daartoe opgeroepen door de drie advocaten die lid zijn van de politieke pressiegroep Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO). Tegen één van de drie, Peppie Sulvaran, was door de deken van de Orde een klacht ingediend bij de Raad van Toezicht Advocatuur. Hoewel voor die tijd er al voelbaar een spanning heerste rond KFO, sloeg met de klacht en vooral de laakbare manier waarop dit gebeurde de vlam in de pan. Deken Caroline Fiévez erkent fouten te hebben gemaakt - waarvoor zij deze week dan ook haar positie als voorzitter van de Orde beschikbaar stelde. Maar geen moment kan haar op basis van het ‘bewijs’ dat de KFO-advocaten aandragen worden verweten ‘racistische motieven’ te hebben (gehad). Het zegt wellicht meer over degenen die dit zo interpreteren en luidkeels verkondigen dan over degene die van racisme wordt beticht. Met haar aangeboden ontslag zorgt de deken er in elk geval voor dat de discussie niet meer gaat om haar en over ‘racisme’, maar over hetgeen waarmee het begon: de klacht tegen Sulvaran wegens schending van de gedragsregels als advocaat. Daarvoor dient een aantal incidenten en voorvallen als onderbouwing, zoals het beledigen, schofferen en ernstig besmeuren van de rechterlijke macht. In het geval van één klachtpunt betreft het overigens niet Sulvaran, maar zijn kantoorgenoot en KFO-lid Chester Peterson. Namelijk het verband dat werd gelegd tussen de moord op politicus Wiels in mei vorig jaar en Centrale Bank-president Tromp, zogenaamd op basis van ‘een gerucht dat de ronde doet’. Beiden voerden toen echter pleidooi namens KFO. Een klacht is overigens (slechts nog) een klacht en kan op Curaçao door elke belanghebbende bij de RvT Advocatuur worden ingediend. In verband met de klacht van de Orde heeft Sulvaran nog alle recht op verweer en pas daarna volgt een uitspraak. Dat kan variëren van een waarschuwing, berisping of schorsing. Maar tot die tijd is er in wezen niets aan de hand en betrof de bijeenkomst van de Orde deze week feitelijk niets anders dan een interne verenigingsaangelegenheid. Dat er daar dan op uitnodiging demonstranten op afkomen met protestborden tegen ‘racisme’ is dan opmerkelijk en al helemaal als daar politici van de oppositie, waaronder het in een strafzaak verdachte Statenlid Schotte (MFK) - cliënt van Sulvaran en Peterson - en een of meer van zijn financiers actief aan meedoen. Dit gaat (kennelijk) om méér dan een intern conflict binnen de Orde dat normaliter in eigen gelederen moet worden opgelost. Partijleider Rosaria van regeringspartij PAIS heeft gelijk als hij stelt dat de rechtstaat op de proef wordt gesteld, met daarbij de onzichtbare hand van de onderwereld die de bovenwereld in zijn greep probeert te krijgen. Hij wijt het onder meer aan gebrek aan rechtshandhaving, wetende dat die rechthandhavers regelmatig zélf het doelwit zijn van valse aanvallen. Het is zeer kwalijk dat het daarbij door een bepaalde groep steeds vaker wordt gegooid op het raciale, dat daarmee elk inhoudelijk debat doodslaat in een samenleving die al meer dan een eeuw is opgebouwd uit mensen van allerlei bevolkingsgroepen. Dit moet ophouden, zeker met het dreigen van opstand en (‘desnoods’) geweld. Dat is immers ophitsing en opruiing. Anders kan het wel eens een destructieve self fulfilling prophecy worden. Dat mag niet gebeuren.

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).