Het is afkeurenswaardig als een (Gevolmachtigde) minister de eigen dienst gebruikt/misbruikt om politiek te bedrijven door propaganda te verspreiden. Het is helemaal afkeurenswaardig als zo’n functionaris volstrekte onwaarheden laat uitsturen door een officiële persvoorlichtingsafdeling. Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels (PS) van Curaçao in Den Haag heeft begin deze week een ‘persbericht’ doen uitgaan waarin het Antilliaans Dagblad niet alleen wordt aangevallen, maar waarin ook nog eens aantoonbaar onjuiste informatie wordt verstrekt. Ruim een maand na publicatie op 23 september van het artikel ‘Wiels zet voorlichter de deur uit’ komt het Curaçaohuis met een reactie. Niet om het bericht te ontkennen - dat kan immers ook niet, want het is gewoon waar - maar om deze krant neer te zetten als een niet serieus medium dat ‘helaas niet het journalistieke basisprincipe van hoor en wederhoor hanteert’. ,,De journalistieke waarde van het desbetreffende artikel is dus feitelijk nihil”, concludeert het niet ondertekende persbericht. Maar de GevMin draagt altijd de (eind)verantwoordelijkheid. Het is buitengewoon ernstig als een instantie als de officiële vertegenwoordiging van Curaçao in Nederland aantoonbare onjuistheid verspreidt. Zoals gisteren al bericht, is er wel degelijk hoor en wederhoor toegepast. Het Curaçaohuis is toen namelijk benaderd door deze krant, waarop woordvoerder Jassir de Windt antwoordde: ,,Hartelijk dank voor uw vraag aan het Kabinet van de Gevolmachtigde minister van Curaçao. Naar aanleiding hiervan informeer ik u als volgt: over (vertrouwelijke en privacygevoelige) gegevens c.q. informatie betreffende de afdeling Werving & Selectie c.q. Personeelszaken van het Kabinet van de Gevolmachtigde minister van Curaçao, worden er géén uitspraken in de media gedaan.” Het meest afkeurenswaardig is echter dat er teveel berichten en aanwijzingen zijn over niet correct verlopen sollicitaties op het Curaçaohuis en het al dan niet tijdelijk door Wiels aannemen van personeel. Het zich verschuilen achter de Privacywet maakt weinig indruk. Deze vorm van ‘vriendjespolitiek’ gebeurt met de portemonnee van de Curaçaose belastingbetaler. De GevMin stelt terecht dat zij - alleen - aan de regering in Willemstad verantwoording verschuldigd is. Het wordt tijd dat de ministerraad, waar de GevMin geen deel van uitmaakt, en coalitiepartijen PS, PAIS, PNP en Sulvaran grondig onderzoek doen naar de vermeende misstanden in het Curaçaohuis, waarmee opnieuw ‘onze’ reputatie te grabbel wordt gegooid.

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).