De spanningen en onrust in de nadagen van kabinet Schotte, met als climax het onvrijwillige vertrek uit Fòrti waarbij toenmalig premier Gerrit Schotte (MFK) sprak van een ‘staatsgreep’ - zijn weg. Dat is inmiddels een jaar geleden. Sindsdien is langzaam de rust aan het front van het politieke bestuur teruggekeerd. Eerst onder het interim-kabinet Betrian, toen na de vervroegde verkiezingen van 2012 met het transitiekabinet Hodge en sinds medio dit jaar onder het kabinet Asjes. Toch werd Curaçao in mei nog opgeschrikt door de vermoedelijk politieke moord op Wiels, die even daarvoor openlijk had gebroken met Schotte en de basis legde voor de huidige coalitie PS/PAIS/PNP/Sulvaran. Die moord houdt, zolang niet opgelost, de gemoederen dusdanig bezig en zal als een zweer voortduren wanneer de infectie niet wordt weggenomen.
Mogelijk is dit één van de oorzaken dat de economie, ondanks meer rust in de politieke arena (er werden recentelijk twee Statenmoties unaniem door coalitie en oppositie aangenomen) nog in het slop zit. Dit komt ook naar voren in de opinies en bedrijfsresultaten van de jongste conjunctuurenquête (gemeten juni 2013), namelijk een tweeslachtig beeld van de ontwikkelingen van de bedrijven op Curaçao.
Enerzijds zijn de resultaten in termen van investeringen, omzetten en resultaten weinig rooskleurig. Anderzijds zijn de meningen over vertrouwen in economie en toekomst en het investeringsklimaat duidelijk in gunstige zin verbeterd. ,,De negatieve trends zijn omgebogen naar een meer positieve”, schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat verantwoordelijk is voor de conjunctuurenquête. Verrassend is deze ambivalentie in wezen niet, aldus CBS. ,,De resultaten zijn de resultante (in de tijd gezien) van verwachtingen. Of andersom: verwachtingen gaan nu eenmaal vooraf aan daadwerkelijke resultaten.”
Vooral de verwachting van ondernemers aangaande het vertrouwen in de toekomst is duidelijk positiever dan in voorgaande perioden; met name bij de kleinere bedrijven, ‘en dat stemt tot optimisme’. CBS: ,,Hierdoor is perspectief ontstaan op meer bedrijvigheid, meer investeringen en hogere omzetten. Dit zou op termijn kunnen leiden tot meer rentabiliteit en werkgelegenheid.”
Wat opvalt is dat het vertrouwen naar de mening van ondernemers licht terugkeert. Dat is ook niet zo verwonderlijk na een waar dieptepunt te hebben bereikt eind 2012. Dit betrof de meting in december met een terugblik op de tweede helft van dat jaar, toen het kabinet Schotte/Wiels (met Schotte als premier in het Fort, maar Wiels die vanuit het parlement vaak daadwerkelijk aan het roer stond) aan de macht was. Hoewel op verkiezingsavond (in de nacht van vrijdag op zaterdag) nog gezamenlijk op het podium in Soberano City, kwam - achteraf bekeken - al in het weekeinde de ommekeer, toen Wiels op zondag tegenover het Antilliaans Dagblad aangaf dat de onafhankelijkheidsoep niet zo heet zou worden gegeten als ‘ie was opgediend. De omslag bleek definitief, zo werd tevens duidelijk bij Wiels’ toespraak voor de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC), waarvoor de PS-leider van zijn voormalige rivalen in de particuliere sector een staande ovatie kreeg.
Afgezien van de moord op deze politicus en de enorme nasleep ervan en de vermoedelijk ongekende impact die het zal hebben als de waarheid uitkomt, keerde de politieke rust terug. Nu is het nog wachten op het échte herstel van het vertrouwen - dat altijd te paard gaat en te voet komt - en daarmee van de economie. Met hernieuwd vertrouwen in de economie, komen vanzelf hogere bestedingen en liefst vooral investeringen, een toename van de omzet en de winstgevendheid van bedrijven en - niet het minst belangrijk - banengroei en sociaal welzijn.

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).