De Commissie Onderzoek Bouw Ziekenhuis te Otrobanda concludeert dat het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) in staat moet worden geacht om de incrementele nieuwbouw van het ziekenhuis met succes te volbrengen. Maar de commissie doet dit met zo veel slagen om de arm dat het niet overtuigt. Nadere lezing van het rapport laat ook zien dat de bevindingen niet per se in lijn zijn met de hoofdconclusie. Het meest opmerkelijke van het rapport is dan ook dat een ‘second opinion’ over het Sehos-masterplan wordt aangeraden, op tal van terreinen. Juridisch, financieel, qua veiligheid en zorg. Ook moet nog veel worden uitgewerkt, zoals de rol van de overheid bij bouw en beheer, maar ook de relatie(s) met de andere klinieken. Kortom: het lijkt erop dat een eerste nuttige analyse is gedaan, maar dat de commissie er zelf nog niet zo zeker van is. Of dat de commissieleden het wel eens zijn over wat zij in kaart hebben gebracht, maar geen echte overeenstemming konden bereiken over de conclusie. Het betreft echter een project dat zo groot is en zoveel impact heeft, dat er geen twijfels mogen bestaan. De belangrijkste vraag is of het Sehos - als expert op het gebied van het aanbieden van (ziekenhuis)zorg, maar met geen of weinig ervaring met grote bouwprojecten - voldoende geëquipeerd is om een uiterst ingewikkeld en kostbaar project op te zetten en binnen de gegeven marges van tijd en budget te realiseren. Dit terwijl alom bekend is dat regelmatig relatief kleine zaken maar niet of moeizaam van de grond komen, waaronder het cathlab waar deze krant kort geleden over berichtte. Er zijn bovendien nog erg veel veronderstellingen, bijvoorbeeld hoe de tekorten van het ziekenhuis worden weggewerkt, zonder dat ze lijken te zijn afgestemd met stakeholders als sociale verzekeraar SVB, commerciële verzekeraars, personeel en medisch specialisten. Volgens Sehos duurt de incrementele bouw hooguit zes maanden langer dan wanneer er ‘from scratch’, vanaf de grond nieuwbouw wordt gepleegd en zouden de kosten zelfs lager zijn. Maar daar moet grondig nader onderzoek naar worden gedaan alvorens dit voor waar aan te nemen, want eerdere studie ging uit van twee keer zo lang en duurdere uitvoering. Nog (te) veel onzekerheden. Hoewel een nieuw ziekenhuis niet meer op zich kan laten wachten en er al veel tijd verloren is gegaan, is het dus verstandig dat de commissie zelf aanbeveelt het plan van aanpak van Sehos op heel korte termijn door overheidsaccountant Soab, SVB en/of Financiën te laten toetsen op haalbaarheid.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).