‘It is all about perception.’ Een (goed) imago, daar draait alles - of heel veel - om. Dat lijkt ook het motto van de regering Eman op Aruba. Al tijden draait de public relations-machine volop, maar in verkiezingsjaar 2013 is daar nu een schepje bovenop gedaan. Elke dag ontvangen de media kant-en-klare persberichten inclusief hogekwaliteitsfoto’s om ‘copy paste’ af te drukken in de kranten of te gebruiken bij radio- en televisieuitzendingen. De teneur is dat Aruba groeit en bloeit en vooral dat de mensen, zowel in de wijken in eigen land als in het buitenland, erg tevreden zijn over het regeringsbeleid van de leider van de Arubaanse Volkspartij AVP. Het is prima als het politiek bestuur veelvuldig en goed communiceert en daarmee mogen best de eigen prestaties worden genoemd en getoond en zelfs in zekere zin geduid en geprezen. Maar overheids- en regeringsvoorlichting dient zoveel mogelijk neutraal te zijn en mag geen partijpolitieke propaganda worden; dat laatste dient te gebeuren vanuit het partijkantoor en met middelen van de partij zelf (en niet met gemeenschapsgeld). Publieksvoorlichting door de overheid of door het kabinet kan al helemaal niet misleidend zijn. Dit gebeurt op Aruba regelmatig op het randje en ook wel eens daar overheen. Burgers en bedrijven, de belastingbetalers, moeten eerlijk en transparant worden geïnformeerd. Ook over zaken die eventueel minder fraai zijn. Niet alleen de feestelijke opening van een nieuw pleintje, de ondertekening van een intentieverklaring of een ‘testimonial’ van een buitenlandse prominent over hoe geweldig en vooruitstrevend het Aruba van Eman is, maar ook gewoon de harde werkelijkheid. Zoals de overheidsfinanciën. Uit een kennelijk ‘geheime’ presentatie van de Centrale Bank van Aruba (CBA) - ‘geheim’ omdat de media die erom vroegen het niet kregen toegestuurd van de CBA - aan de Financiële Commissie van de Staten blijkt dat de staatsschuld in rap tempo groeit. Van 67 procent van het bruto binnenlands product (bbp), waar het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in april nog melding van maakte, tot 71 procent in 2013. In geld uitgedrukt: 3,2 miljard florin. In 2015 is dit al ruim 75,5 procent van het bbp en de CBA vreest nu al dat de schuld richting de 80 procent gaat - als er niets gebeurt om de overheidsuitgaven te beteugelen. Dit laatste blijkt telkens weer een heidens karwei, ondanks de beste bedoelingen. De stijgende schuld komt door tekorten boven op tekorten. En tekorten die in werkelijkheid (de realisatie) soms wel tientallen tot ruim 150 miljoen groter zijn dan vooraf begroot. En dan is nog géén rekening gehouden met de allerminst ondenkbare risico’s van het ouderdomspensioen AOV, de algemene ziektekostenverzekering AZV, PPP-projecten en het pensioenfonds Apfa, waar de overheid (lees: de belastingbetaler) voor moet opdraaien als het mis gaat. Tekorten worden weggewerkt door nieuwe leningen aan te gaan, met als gevolg een nóg hogere overheidsschuld en nóg meer rentelasten (dit jaar al 165 miljoen florin). De regering kan dan allerlei overheidsgebouwen verkopen en zelfs het ziekenhuis, maar dat is slechts een tijdelijke en eenmalige oplossing.
Een positief imago is erg belangrijk om zaken gedaan te krijgen en geeft het beeld van vertrouwen en dat het allemaal goed gaat (komen), dat beseft de AVP-regering Eman maar al te best. Maar perceptie alléén is niet voldoende. Daar prikt iemand al snel doorheen. Zoals het IMF, dat correct opmerkt dat de nationale schuld een ‘onhoudbare’ omvang begint aan te nemen en keihard aangeeft dat in 2018 de schuldquote minder dan 60 procent dient te bedragen. Er moet dus naast pr ook inhoud zijn. Terecht dat er gisteren direct al Kamervragen zijn gesteld vanuit de fractie van Nederlands grootste regeringspartij; wel opvallend dat dit, afgezien van een enkel Statenlid, nauwelijks ‘scoort’ in het Arubaanse parlement zelf. Er kan beter open worden gecommuniceerd; door regering en Staten, maar vooral door van de politiek onafhankelijke instituten als de Centrale Bank, waar het publiek alle vertrouwen in moet kunnen hebben. Eerlijkheid duurt het langst. Ook op One Happy Island Aruba.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).