Curaçao is het jaar 2013 met nieuw elan begonnen. Met het kersverse transitiekabinet bestaande uit niet-politieke experts onder aanvoering van premier Hodge, lijkt er sprake van een herkansing. Dit was voel- en merkbaar bij de Nieuwjaarsreceptie van de waarnemend gouverneur. Hoewel voorzichtig, overheerst over het algemeen optimisme. Dit ondanks het besef dat het treffen van een reeks impopulaire maatregelen niet langer kan uitblijven. Maatregelen die een aanslag betekenen op de bedrijfsvoering van ondernemingen, maar ook de koopkracht zullen aantasten. Van der Pluijm-Vrede, die vanaf eind september een cruciale en vooral doortastende rol speelt in het herstel van de orde en rust in het land, sprak over grote ‘uitdagingen’ op sociaal en economisch gebied. ,,Wanneer ik naar 2013 kijk, zie ik een jaar dat niet gemakkelijk zal zijn. Een jaar dat veel van Curaçao zal vragen, veel van bestuurders en veel van de inwoners van ons land.” Het optimisme is dan ook niet zozeer gebaseerd op de verwachting dat de meeste mensen er het komend jaar op vooruit zullen gaan. De Centrale Bank en de regeringsbegroting 2013 gaan uit van negatieve economische groei van -1,6 tot -2,2 procent. Het positivisme heeft meer te maken met een gevoel van verlichting dat de roerige jaren 2011 en 2012, die vooral beheerst werden door wanbestuur en intimidatie onder de vorige regering Schotte, gelukkig voorbij zijn. Maar dat de rust is wedergekeerd onder het pas afgetreden tijdelijke kabinet van interim-premier Betrian, wil nog niet zeggen dat de klus is geklaard. Integendeel, zoals de waarnemend gouverneur benadrukt, is het nu primair aan de politici om het vertrouwen te herwinnen, om de kloof tussen politiek en burgers te dichten. ,,Vertrouwen vanuit de maatschappij in het handelen van het bestuur betaalt zich altijd terug. Een voorspelbare, rechtvaardige, besluitvaardige en consistente gedragslijn van de overheid is van groot belang voor economisch herstel.” Een boodschap die loud and clear is gericht aan de politieke leiders. Het is dan ook zuur te moeten constateren dat de ministers wel aanwezig waren op de receptie, maar dat de 21 Statenleden - op een enkeling na - schitterden door afwezigheid; en dat het betoog van Van der Pluijm-Vrede dat juist voor hen is bedoeld aan hen is voorbijgegaan. De Staten zijn weliswaar tot maandag met reces, maar het is natuurlijk in deze fase vooral aan hen om uit te dragen dat er werk aan de winkel is en met woord en daad vorm te geven aan het prille begin van nieuw elan.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).