Het overgrote deel van het bedrijfsleven heeft géén of een verder afgenomen vertrouwen in de economie, blijkt uit de jongste enquête onder 600 grote ondernemingen door het CBS, dat constateert dat het vertrouwen niet eerder zo laag was. Een zeer aanzienlijk deel van de 100 door het Economen Platform ondervraagde bedrijven meldt - op basis van het tot een nulpunt gedaalde vertrouwen in de zittende coalitie - een afwachtende houding te hebben aangenomen: ‘Wait and see’. Maar de vraag is hoe lang nog moet en vooral kán worden gewacht. De actie gisteren van Statenvoorzitter Asjes van regeringspartij PS heeft beantwoording van die vraag alleen nog maar urgenter gemaakt. Want na een monoloog van ongeveer een uur, waarbij hij en alleen hij het woord voerde, heeft Asjes in zijn eentje besloten het parlement het zwijgen op te leggen. Geen debat, geen weerwoord, geen inbreng. Monddood. Waar de PS-politicus zich eerder nog blind liet leiden door ‘de meerderheid’ - bijvoorbeeld bij het afvoeren van een agendapunt van de oppositie - nu mag een voorstel van een meerderheid niet eens aan bod komen. Asjes zegt onder geen enkele voorwaarde mee te werken aan een ‘parlementaire staatsgreep’; hij maakt echter zichzelf schuldig aan een coup. Als de Staten niet op verzoek van een meerderheid kan vergaderen, wordt feitelijk de democratie om zeep geholpen. Met zogenaamd de hand op Staatsregeling/Reglement van Orde - als ware het de Bijbel - plukt hij er waar het hem goed uitkomt artikelen uit, als parabelen, om recht te praten wat voor iedereen krom is. En al zou de voorzitter op onderdelen en zelfs grotendeels gelijk hebben, het is volstrekt niet tolereerbaar dat dit gebeurt op deze manier; door iedereen en allen uit te sluiten en volledig in zijn eentje te bepalen. Dit is totalitair. Dit is gevaarlijk. Dit is het uitlokken van een tegenactie. Dit kan leiden tot escalatie van een al explosieve situatie. Het is omdat de oppositie en het bedrijfsleven niet de types zijn van manifestatie, bezetting en fysiek verzet of geweld. Maar anders steekt het dictatoriale, doorzichtige optreden van de Statenvoorzitter om de gevallen regering Schotte nu verder compleet ongecontroleerd haar gang te laten gaan, de lont in een kruitvat. Los van de vraag hoe lang bedrijven en hun medewerkers nog afwachtend toe kunnen kijken, zonder dat dit desastreuze gevolgen heeft voor economie en werkgelegenheid, dringt na gisteren ook steeds meer de vraag op wanneer conform het Statuut van het Koninkrijk ‘goed bestuur’ in het geding is. Het is wel het laatste wat de inwoners van Curaçao willen, maar met deze schending van het orgaan van gekozen politici lijkt het moment van ingrijpen dichterbij te zijn gekomen. Het geduld van het afwachtende en beschaafde deel van de samenleving raakt uitgeput. Aan deze ‘verwerpelijke ‘l’État, c’est Moi!’-attitude (De staat, dat ben Ik!) moet heel snel een einde komen. Wellicht rest de door de uitvoerende macht (regeringscoalitie) uitgeschakelde wetgevende en controlerende macht (Staten) zich geen andere keuze dan zich te wenden tot de rechtsprekende macht (gerecht); om het lamgelegde parlement weer tot leven te brengen.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).