De voor het kabinet Schotte teleurstellende beslissing van de Raad van State van het Koninkrijk de door de Rijksministerraad (RMR) opgelegde aanwijzing niet te schorsen, zegt weinig over de afloop van de eigenlijke beroepsprocedure. De inhoudelijke en juridische bezwaren die de Curaçaose regering tegen de aanwijzing wil aanvoeren, hebben immers in deze spoedprocedure geen rol gespeeld. Het ging er nu alleen om of kon worden aangetoond dat het belang van het land Curaçao onevenredig wordt geschaad door de afgekondigde maatregelen terwijl de Raad zich nog moet buigen over het beroep. Het oordeel in die procedure heeft overigens slechts de status van een advies aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het standpunt van de Raad is niet bindend, dus heeft minister Spies de vrijheid dat naast zich neer te leggen, al zal zij dat wel moeten motiveren. Los daarvan: als het kabinet Schotte een serieuze kans wil maken in elk geval de Raad van State van het Koninkrijk aan zijn zijde te krijgen, moet het wel met een beter verhaal komen dan woensdag bij de behandeling van het schorsingsverzoek. Het pleidooi van regeringsadviseur Boersema had meer een emotionele dan juridische lading. Als het zijn bedoeling was over te brengen dat zijn opdrachtgever zich gekrenkt voelt door de pets op de vingers, is hij daarin glansrijk geslaagd. Vooralsnog doet de procedure de reputatie van Curaçao meer kwaad dan goed. Dat begon er al mee dat het beroepsschrift - hoewel de Rijkswet financieel toezicht daar geen misverstand over laat bestaan - op het verkeerde adres werd bezorgd. Nog pijnlijker was het dat tijdens de zitting aan het daglicht kwam dat Boersema niet door zijn broodheer was geïnformeerd over een voor zijn pleidooi cruciale beslissing die in de RMR van 13 juli (in bijzijn van premier Schotte) is genomen, namelijk het verbod om eigen vermogen te gebruiken om begrotingsgaten te dichten. Dat ‘eigen’ is overigens betrekkelijk: een deel van de financiële reserves is te danken aan de door Nederland betaalde schuldsanering. Boersema bleek onvoldoende bijgepraat over uitvoeringsafspraken die met het College financieel toezicht (Cft) zijn gemaakt over hoe er in de praktijk met het verbod op het aangaan van nieuwe verplichtingen en de vacaturestop moet worden omgegaan. Hij voerde aan dat deze onderdelen van de aanwijzing het overheidsapparaat volledig verlammen. Als dat zo is, roept dat de vraag op waarom de ministerraad die afspraken in zijn vergadering van 15 augustus heeft bekrachtigd.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).