Minister El Hakim (MFK) doet er nu wel luchtig over en benadrukt dat dankzij hem een ‘win-win’ is bereikt in de relatie tussen droogdok CDM en havenbedrijf CPA - een oplossing die is gericht op duurzaam voortbestaan van het Dok - maar feit is wel dat de bewindsman het publiek eerst niet volledig en fout heeft ingelicht. Waarschijnlijk kan zelfs wel worden gezegd: bewust op het verkeerde been gezet. Eind juli stuurde de bewindsman een persbericht uit met bovenaan vetgedrukt en met grote letters in de kop ‘Hakim: CDM nu schuldenvrij’. Waarom moet een politiek bestuurder zoiets de wereld insturen als het aantoonbaar onjuist is? Het enige antwoord daarop is: om aan te geven hoe succesvol hij wel als minister bezig is, welke resultaten hij boekt en dat het electoraat dus op hem kan vertrouwen. Dat is prima, maar dan moet de boodschap inhoudelijk wel correct zijn; niet de halve waarheid en al helemaal niet een hele leugen. Per saldo is een politicus die zich hiervan bedient altijd slechter uit, want het tast zijn betrouwbaarheid en geloofwaardigheid aan. Wat is er waar en wat is er niet waar van wat hij zegt? Toegegeven, opeenvolgende coalities en gedeputeerden hebben geen oplossing bereikt voor het zich al jaren voortslepende conflict over een door CPA beweerde en door CDM betwiste miljoenenvordering. Ooit moest een knoop worden doorgehakt. Maar om zichzelf op de borst te kloppen dat het Dok nu weer levensvatbaar is en zelfs weer leningen kan aangaan, zogenaamd omdat de balans opgeschoond is van een schuld, terwijl in werkelijkheid CDM juist akkoord gaat met verwerking in de boeken van een schuldpositie van 35 miljoen, gaat wel erg ver - en de vraag is of de dokmaatschappij hiermee inderdaad is gediend. Of juist niet. Vooralsnog zijn vooral de belangen van CPA veiliggesteld. De 500 man personeel van CDM hebben nu een werkgever die eerst nog een enorme schuld moet wegwerken. Dat kan deels door de onderverhuur van terreinen die Dok overigens zelf moet afstaan aan vermoedelijke particuliere ondernemingen (concurrenten?) die naast de logge overheids-nv gaan opereren in het Curaçao Maritime Center. Op papier ziet het centrum er veelbelovend uit, de praktijk moet nog uitwijzen of dit wat wordt en vooral of CDM er inderdaad beter van wordt. CDM behoort tot de overheids-nv’s die momenteel risico’s ‘van enkele honderden miljoenen’ met zich meebrengen, aldus het ministerie van Financiën. Minister El Hakim doet er dan verstandig aan om volledig en vooral eerlijk te communiceren over de overheidsentiteiten waarvoor hij politieke verantwoordelijkheid draagt.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).