Minister-president Gerrit Schotte zwaait in stijl af: Zonder de fracties en de instituties zoals de Raad van Advies te raadplegen, heeft hij verordonneerd de Staten te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Hoewel hem dat recht naar de letter van artikel 53 van de Staatsregeling toekomt, verdient het in de democratische rechtsstaat die Curaçao zou behoren te zijn niet de schoonheidsprijs om de volksvertegenwoordiging op deze wijze buitenspel te zetten. De drijfveer van Schotte en zijn kabinet ligt voor de hand: het bestaan wordt met nog ten minste drie maanden gerekt terwijl tevens wordt voorkomen dat MFK, PS en MAN de macht voor misschien wel enkele jaren in handen geven van hun politieke opponenten. Minder voor de hand liggend was de snelheid waarmee gouverneur Frits Goedgedrag het bewuste landsbesluit heeft ondertekend. Vanuit democratisch oogpunt was het logischer geweest als hij wel een consultatieronde had ingelast. Een meerderheid in de Staten van PAR, PNP, FOL en de twee dissidenten Rozier en Cleopa zouden hem ongetwijfeld (in lijn met hun brief) hebben geadviseerd hen ruimte te geven een nieuwe coalitie te smeden. Daarmee was in elk geval kostbaar tijdverlies zijn voorkomen die verkiezingen nu eenmaal met zich meebrengen. Een door de PAR gedomineerde regering zou Nederland bovendien niet slecht uitkomen. Desondanks gaf de gouverneur per omgaande Schotte zijn zin. Hij moet zich daarbij in de rug gedekt hebben geweten door minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met wie hij de afgelopen dagen voortdurend in contact heeft gestaan. Kennelijk zijn er voor Nederland voldoende redenen om voor lief te nemen dat het (ook) in Haagse ogen rampzalige kabinet Schotte nog een paar maanden doormoddert. Het belangrijkste argument is dat de door de oppositie voorgestane coalitie ondanks de hoofdrol voor de PAR weinig vertrouwen inboezemt. Zo’n regering zou door de afhankelijkheid van eenmansfracties bij het minste of geringste onderuit kunnen gaan. Ook biedt een louter cijfermatige meerderheid een wel heel dun draagvlak in relatie tot de noodzakelijke, maar zeer ingrijpende maatregelen die de burgers hard zullen raken. Dat Goedgedrag en daarmee Spies instemt met nieuwe verkiezingen duidt er op dat die laatste de gok met een nieuwe hoe Nederland-gezinde PAR-coalitie dan ook niet aandurft en er gelijktijdig op speculeert dat de huidige regeringspartijen fors zullen worden afgestraft door de kiezer. Nederland schijnt daar zo van overtuigd te zijn dat het het er zelfs voor over heeft nog een tijdje met de verafschuwde Schotte te moeten dealen. Dit zou meteen verklaren waarom het de gouverneur is toegestaan over de hoofden van de volksvertegenwoordigers heen in te stemmen met de ontbinding van de Staten. Als de fracties wel eerst zouden zijn gehoord, was Goedgedrag gedwongen geweest het meerderheidsadvies naast zich neer te leggen. Na het omstreden besluit van de Rijksministerraad Curaçao onder financiële curatele te plaatsen zou dat de anti-Nederlandse sentimenten hebben kunnen aanwakkeren en dit keer ook onder de aanhang van de PAR en de PNP, partijen waarmee Nederland na de verkiezingen graag zaken wil doen om het land met twee jaar vertraging alsnog een nieuwe start te laten maken. En mochten MFK, PS en MAN toch ongeschonden door de verkiezingen komen, heeft Den Haag in elk geval de geruststellende zekerheid dat Schotte en het merendeel van zijn ministers nooit meer in het regeringspluche kunnen terugkeren. Hun screeningsverslagen liggen immers al bij de gouverneur.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).