Al dagen gonst het van de geruchten. Maar geen gerucht is het dat de gouverneur van nu af aan alle wetten en regeringsbesluiten toetst. Daarmee is de ondercuratelestelling van de regering in Fòrti vrijwel compleet. Daar hoeft niemand, en zeker niemand binnen de ministerraad, verbaasd over te zijn. Dat was helemaal te verwachten na de aanwijzing door de Rijksministerraad (RMR), die haast werd uitgelokt door de halsstarrige regering Schotte. Weliswaar beweren premier Schotte (MFK) en zijn ministers dat de aanwijzing overbodig is, omdat per 1 september alle noodzakelijke maatregelen zullen zijn genomen, maar de praktijk is voorlopig echt anders. Zelfs Statenvoorzitter Asjes (PS) geeft het College financieel toezicht (Cft) (in)direct gelijk. Het Cft - die de RMR adviseerde de aanwijzing te geven - mag dan in zijn ogen een koloniaal instituut zijn (onterecht gezien het feit dat de landen hun eigen lid hebben voorgedragen), de waakhond van de begroting krijgt van Asjes (in)direct gelijk doordat hij openlijk verkondigt dat realistisch bekeken 1 september geen haalbare datum is om het hele wetgevingtraject te doorlopen. Met de brief van de gouverneur aan het regeringscentrum aan de overzijde van het Fortplein is de regering in wezen buiten spel gezet en mag zij geen enkele verplichting aangaan zonder voorafgaande toestemming van de gouverneur.
Maar er is méér aan de hand. De energievoorziening op Curaçao is momenteel uiterst kritiek en deels is dit rechtstreeks te wijten aan de zittende regering (lees: de premier die politiek verantwoordelijk is voor de energiesector). Hij bracht Aqualectra met de vorig jaar door hem opgelegde verlaging van de stroomprijs - terwijl de internationale brandstofprijzen sky high waren - willens en wetens in de gevarenzone. De financiële positie van het nutsbedrijf verslechterde drastisch; investeringen en onderhoud werden on hold gezet, terwijl de reservecapaciteit in de vorm van de noodaggregaten werd gehalveerd. Zogenaamd om te bezuinigen, maar het was veel meer een politieke stunt en vooral penny wise pound foolish, want de schade voor economie en bedrijfsleven van stroomonderbrekingen is onberekenbaar vele malen groter.
Over bedrijven gesproken: de werkgeversorganisaties en vakcentrales doen een wanhopige poging om de regering überhaupt om de tafel te krijgen en na 22 maanden regering Schotte een nationale dialoog op te starten. De wereld op z’n kop omdat normaal gesproken juist het politieke bestuur het initiatief neemt richting sociale partners om draagvlak te creëren. Dit kabinet echter weigert de eerder succesvolle formule van Kolaborativo te erkennen.
Dat levert de vraag op voor wie deze coalitie eigenlijk nog regeert, als zij het overleg met particuliere sector en vakorganisaties bijna stelselmatig uit de weg gaat. Alleen nog voor zichzelf? Die vraag is des te meer prangend en dwingend nu min of meer vast staat dat de MFK/PS/MAN-combinatie met het afhaken van MAN-Statenlid Cleopa - en mogelijk zelfs MAN als regeringspartner - haar legitimiteit lijkt te zijn kwijtgeraakt. Elke zichzelf respecterende regering zal het parlement in een spoedzitting raadplegen over de vraag of er nog wel een meerderheid is die haar steunt. Het wordt dus tijd om de koppen te tellen. Het is geen optie om niets te doen en gewoon op het pluche te blijven zitten alsof er niets aan de hand is, want dat is niet alleen onwerkbaar bij het doorvoeren van alle noodzakelijke wetgevings- en ombuigingsmaatregelen maar is bovenal staatsrechtelijk ondemocratisch.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).