21 Maanden na de geboorte van het nieuwe Land Curaçao is de eerste regering van deze jonge natie door de Koninkrijksregering in Den Haag op zakelijke wijze tot de orde geroepen. Wellicht niet verwacht, toch gebeurd. Het vertrouwen is namelijk op. Niet alleen is er nu een aanwijzing om de overheidsbegroting 2012 op orde te krijgen, ook op andere punten is van hogerhand corrigerend opgetreden na grove fouten van de regering in Willemstad: het openlijk twijfelen aan het sanctiebeleid jegens Iran; het bewust boycotten en lamleggen van de gezamenlijke Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten; en de uiterst kwalijke interventiebrief van de Justitieminister in de individuele lopende strafzaak Bientu ten faveure van de hoofdverdachte. Een dieptepunt in de politieke geschiedenis van Curaçao, decennialang het bestuurscentrum van zes eilanden; nu alleen nog over zichzelf verantwoording verschuldigd. Een wanprestatie van de eerste orde. Dit ‘ingrijpen’ is nota bene uitgelokt door een regeringscoalitie gevormd door partijen die toen zij in de oppositie zaten tegen het financieel toezicht aanschopten omdat dit de soevereiniteit van Curaçao zou aantasten. Ja, op papier. Maar zij en niemand anders zijn er voor verantwoordelijk dat nu ook in de praktijk de Curaçaose (financiële) autonomie in het geding is. Nog geen twee jaar na de unieke herkansing die Curaçao kreeg met de ontmanteling van de Nederlandse Antillen, moet jammerlijk worden vastgesteld dat de met 10-10-’10 geboden ‘escape’ is verprutst. Daar is - nogmaals - alléén Curaçao zelf voor verantwoordelijk; niet Aruba (al sinds 1986), niet Bonaire en niet de drie Bovenwinden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Ook niet Nederland, dat zorgde voor de ‘gezonde startpositie’ na een eenmalige ‘bail out’ van een paar miljard gulden, opgebracht door de belastingbetalers van het Europese deel van het Koninkrijk. En dan nóg, bij herhaling, geen realistische, sluitende begrotingen kunnen en willen presenteren; dat is vragen om ingrijpen. Dit is evenmin de schuld van toezichthouder Cft; die constateert feitelijk alleen dat de patiënt ziek is en tegen beter weten in zijn pillen niet slikt. Vrijdag 13 juli 2012 gaat daarom de geschiedenis in als de dag dat het Koninkrijk moest interveniëren omdat Curaçao zelf niet in staat was of weigerde conform de afspraken het eigen huishoudboekje op orde te krijgen. Daar heeft niet Nederland last van, maar primair de lokale bevolking en het eigen bedrijfsleven. Die krijgen met verstikkende, hogere belastingen en stijgende premies, of anders noodzakelijke bezuinigingen op sociaaleconomisch beleid, de rekening gepresenteerd.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).