MFK-premier Schotte van Curaçao is uitgenodigd om, samen met zijn ambtgenoten uit Aruba en Sint Maarten, deel te nemen aan de Rijksministerraad (RMR) die volgende week vrijdag in Den Haag wordt gehouden. Aanleiding voor dit uitzonderlijke initiatief - niet eerder kwamen de vier regeringsleiders tegelijkertijd bijeen - zijn de zorgen over de integriteit van het Koninkrijk. Die is in het gedrang gekomen doordat het kabinet Schotte zich weinig gelegen laat aan al dan niet in rijkswetten verankerde afspraken, maar er ook niet voor terugdeinst het Statuut aan zijn laars te lappen door er een eigen(zinnig) - en voor de reputatie van het Koninkrijk schadelijk - buitenlands beleid op na te houden. Politiek Den Haag is hoogstwaarschijnlijk al lang en breed tot de conclusie gekomen dat er redenen te over zijn om de waarborgfunctie tot leven te wekken. Maar ‘ingrijpen’ - zo wordt keer op keer benadrukt - is het ultimum remedium. In dat licht moet de bijzondere RMR van volgende week worden gezien: een laatste poging om de regering van Curaçao in het gareel te krijgen. Schotte zal in het bijzijn van zijn partners moeten beloven zich in het vervolg aan de afspraken te houden en het Statuut te respecteren. Of, als hij daartoe niet bereid is, de consequenties aanvaarden. En dat is niet - op misschien een enkele symbolische ‘aanwijzing’ na - hoger toezicht (want daarvoor is Curaçao in relatie tot de huidige eigen problemen die Nederland heeft niet belangrijk genoeg), maar een verdere mogelijk maximale verkilling van de relatie tussen Den Haag en Willemstad. De contacten zullen worden gereduceerd tot het hoogstnoodzakelijke waartoe het Statuut verplicht en op het niet nakomen van afspraken of niet voldoen aan rijkswetten of het Statuut zal meteen corrigerend worden opgetreden. Dat is niet in het belang van de bevolking van Curaçao.
Het kan trouwens verkeren: want het was diezelfde Schotte die in december aan het slot van de Koninkrijksconferentie zijn handtekening zette onder een liefdesverklaring aan het Koninkrijk. Tijdens de komende RMR zal hem de vraag worden voorgelegd wat die handtekening waard is. Dat verklaart misschien meteen waarom de premier zelf liever geen ruchtbaarheid geeft aan zijn gang naar Den Haag; en mogelijk zelfs helemaal niet gaat. Het zijn immers niet alleen de andere landen die benieuwd zijn naar het antwoord, maar ook Schottes gijzelhouder, PS-leider Wiels. De premier staat voor een zware missie: met lood in de schoenen naar het hol van de leeuw en met misschien nog wel meer lood in de schoenen terug naar huis. Of weglopen van allebei?

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).