Een MFK-premier die het toestaat door zijn regeringspartner PS regelmatig te worden bedreigd, gechanteerd en uitgescholden - waarbij de voor Curaçaose begrippen ergste beledigingen niet worden overgeslagen - heeft er ook geen moeite mee om zijn ‘Man in Den Haag’ te laten vallen. Of beter gezegd: op te offeren om de coalitie in stand te houden. Nadat gebleken is dat Gevolmachtigde minister Osepa (MFK) duidelijk met de zwaar omstreden brief van Justitieminister Wilsoe (PS) aan Washington in de individuele strafzaak Bientu in zijn maag zit - en vindt dat niet hij, maar degene die ‘zelf verantwoordelijk’ is op de blaren moet zitten - verwijst zijn partijgenoot premier Schotte doodleuk naar het antwoord van 4 juni aan minister Spies van Koninkrijksrelaties. Alsof er daarna geen gesprek onder vier ogen was tussen Wilsoe en zijn Nederlandse collega Opstelten, waarin deze hem op Aruba duidelijk heeft gemaakt dat het slikken of stikken is. En alsof er afgelopen vrijdag geen speciale Rijksministerraad was, waarna Osepa duidelijk de boodschap overbrengt dat in de ogen van Nederland echt een grens is overschreden omdat de indruk bestaat dat het imago van het Koninkrijk in het buitenland in het geding is. Terecht of onterecht, aldus Osepa, die weet dat voor Nederland een goede reputatie in het buitenland heilig is.
In plaats van dat Schotte zijn Gevolmachtigde minister als een baksteen laat vallen, had hij het eindelijk eens voor hem moeten opnemen tegen de andermaal schofferende uitlatingen van PS-leider Wiels afgelopen weekeinde, waarbij Osepa volstrekt werd gekleineerd. De vraag drong zich al veel eerder op en dringt zich steeds meer op tegen welke prijs MFK als grootste regeringspartij zich laat gijzelen door de kleinere coalitiepartner PS, die naar het zich laat aanzien werkelijk alles mag doen, laten en zeggen zonder dat de partij van de regeringsleider hier tegen in het geweer komt. Meer dan ooit lijkt het erop dat Schotte koste wat kost wil blijven zitten op het regeringspluche. Om individuele belangen te dienen die het Land Curaçao duur kunnen komen te staan? Zo lijken de fiscale inkeerregeling en de brief naar Washington één doel te dienen, maar de maatschappelijke risico’s zijn groot: met een afwijzing door de FATF een streep door de internationale financiële dienstensector en te boek staan als volstrekt onbetrouwbare natie in Amerika en Europa? Osepa weet zelf ook wel dat hij als Gevolmachtigde minister zijn regering vertegenwoordigt, niet meer en niet minder. Maar de jurist heeft ook een geweten en kon van zijn hart niet langer een moordkuil maken en sprak zich uit.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).