Premier Schotte (MFK), tevens belast met de energieketen, presenteert de verhoging van de stroomtarieven met een verlaging van de waterprijs. Ook kondigt hij een grootscheepse campagne aan om bij 9.100 adressen huis aan huis spaarlampen in te draaien. Zowel de spaarlampenactie als de marginale verlaging van de prijs voor leidingwater zijn een doekje voor het bloeden voor de forse verhoging - met voorlopig 5 en 3 cent per KWh - van de elektratarieven. Uiteindelijk is de aanpassing er natuurlijk op gericht om Aqualectra te behoeden voor een groter financieel debacle en moet de consument daarvoor opdraaien. De verliezen en schulden zijn inmiddels zo torenhoog en de liquiditeitspositie zo dramatisch slecht, dat zelfs de afdracht van loonbelasting en SVB-premies in de knel komt. En het dus werkelijk niet anders kon dan om in te stemmen met een situatie waarbij huishoudens en bedrijven per saldo meer bijdragen. Dat de internationale brandstofprijzen zijn gestegen is niet de schuld van Schotte, wel dat hij daar anderhalf jaar zijn ogen voor heeft gesloten. Hoewel de brandstofprijs nu lager ligt dan in april 2011, is de energierekening straks toch fors hoger dan toen. Onvermijdelijk, omdat de regering willens en wetens het energiebedrijf in grote problemen bracht door op dat moment tegen alle adviezen in - ook van regulator BTP&U - het stroomtarief te verlagen. Schotte en de door de coalitie aangestelde Raad van Commissarissen wisten beter. De toenmalige directie waarschuwde telkenmale voor de gevolgen van de gestegen brandstofprijzen voor de financiële positie van Aqualectra. Al een jaar wordt gewezen op ‘de reële mogelijkheid dat de vennootschap niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen’. De situatie is zo precair dat ook de banken niet langer bereid zijn om tegen een hoger rentepercentage met leningen bij te springen, vooral omdat het overheidsbedrijf te veel in de greep is van de politiek en daardoor het stempel ‘onbetrouwbaar’ heeft. Er komt nu dan eindelijk wat lucht voor het energiebedrijf, hoewel de cashflow op z’n vroegst over twee maanden kan aantrekken doordat dan pas de verhoogde factuur van juni wordt geïncasseerd. Maar dan is er nog geen oplossing voor de ‘recovery’; vele tientallen miljoenen waarvoor Aqualectra in wezen ruim een jaar lang onder de kostprijs produceerde en afzette. Niemand zit te wachten op een hogere energierekening, maar al helemaal niet op een nutsbedrijf dat op springen staat en dat vanwege een dusdanig verslechterde situatie het eiland op een bepaald moment in het donker zet.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).