De vraag is niet of regeringspartij Pueblo Soberano en de coalitie waar PS samen met MFK en MAN deel van uitmaken zichzelf nog serieus nemen, maar of ze het bestuur van het land (nog) wel ernstig nemen. Hoe (on)belangrijk is het onderwijs wel niet voor de portefeuillehouder? In amper anderhalf jaar treedt binnenkort al weer de derde minister van Onderwijs aan. Sinds 10-10-’10 heeft PS en dan vooral PS-leider Helmin Wiels al twee op zichzelf capabele bewindslieden voor Onderwijs versleten: Rosalia en Jansen wekten naar buiten toe de indruk op vaktechnisch gebied met verstand om te gaan met onderwijszaken, afgezien van de propagandastunt om coûte que coûte de naam van het Peter Stuyvesant College (PSC) - zonder echte inspraak van docenten en leerlingen, die vroegen om beter lesmateriaal en schoolspullen - in te ruilen voor een andere. Maar daarmee willigden zij vooral een vurige wens van hun partijleider in, die gezworen had het standbeeld in de schooltuin neer te halen; goedschiks of kwaadschiks, klonk het dreigend. Windowdressing, want inhoudelijk is er niets veranderd of verbeterd. En daar wringt hem wellicht de schoen, want PS is er ondanks veel lawaai tot nu toe niet in geslaagd om op onderwijsgebied echt resultaten te boeken of te tonen. Het beloofde gratis onderwijs - op zich een nobel streven - bleef tot nu toe retoriek, maar kreeg geen concrete invulling. Mogelijk verwacht Wiels zich straks tegenover het electoraal te kunnen verantwoorden door te stellen dat niet hij of zijn partij verwijtbaar zijn, maar de respectievelijke nummers twee en zes op de PS-kandidatenlijst in augustus 2010, toen Soberano goed uit de bus kwam.
Ook bij de andere portefeuille van PS - het ministerie van Bestuur, Planning & Dienstverlening - heeft de voorman al drie keer een bewindspersoon gehad (Girigorie, Willems-Martina en Monk) en met de wisseltruc waarbij laatstgenoemde op Onderwijs gaat zitten, staat nummer vier al in de startblokken. Bij een dominovereniging zijn minder bestuurswisselingen. Intussen heeft de regeringsleider, premier Gerrit Schotte (MFK), kennelijk niets in te brengen. Alleen op de derde post die PS heeft in de ministerraad, Justitie, is er meer rust. Wilsoe zit er stevig in het zadel. Nog wel althans, zolang de baas het goed vindt. Op elk departement, bij elke dienst en in alle overheids-nv’s en -stichtingen dienen rust, stabiliteit en continuïteit te heersen, en dat geldt natuurlijk bovenal voor het ministerie dat op de toekomst van het land is gericht: onderwijs. Maar dat is alwéér het kind van de rekening.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).