Dat Ivar Asjes als ‘burger’ uithaalt richting de onafhankelijke rechtspraak, kan toch niet of nauwelijks verhullen dat hij vooral politicus is. Om die reden ook heeft zijn perscommuniqué de publiciteit gehaald; anders was zijn opinie over de uitkomst van een van de vele rechtszaken wellicht niet eens interessant geweest voor publicatie. Asjes is op de eerste plaats een politicus, en niet zomaar een persoon die zich op een lijst verkiesbaar heeft gesteld; hij neemt als Statenvoorzitter de voornaamste positie in van de volksvertegenwoordiging. In een zichzelf serieus nemende democratie is dit het hoogste college. Het parlement vormt als controlerende macht één van de drie machten van de Trias Politica, naast de uitvoerende macht (de regering) en de rechtsprekende macht (het gerecht). De parlementsvoorzitter van de tweede grootste regeringspartij Pueblo Soberano valt de rechtsprekende macht frontaal aan. In een formele setting van een Statenvergadering debatteren over het werk van de rechters in de samenleving, dat mag en moet kunnen. Zelfs in algemene zin kritiek uitoefenen, mits dat onderbouwd gebeurt. Maar Asjes neemt zijn eigen specifieke geval en misbruikt zijn positie als vooraanstaand politiek figuur door de individuele rechter onderuit te halen met ernstige verwijten als een ‘subjectief’ vonnis en een ‘politiek verhaal’. En passant vindt de PS-parlementariër het nodig om te suggereren dat geen van de rechters hun werk onpartijdig (kunnen) doen, aangezien zij toch allemaal benoemd zijn door ‘politiek Den Haag’. Enkel omdat de uitspraak hem onwelgevallig is. Consequent is Asjes niet, want een eveneens door de Koningin aangestelde rechter oordeelde in 2007 gunstiger, zo geeft hij zelf aan. Maar de rechtspraak is geen grabbelton, waaruit je net zo lang kunt grabbelen totdat je iets naar je smaak in handen hebt. Dat weet óók Asjes, die eens ernstig bij zichzelf te rade moet gaan over de diverse omstreden benoemingen waarmee hij direct en/of indirect te maken kreeg: recentelijk inzake zijn echtgenote bij CPA, wat de Statenvoorzitter hoogstpersoonlijk nog trachtte goed te praten, maar die zich net op tijd terugtrok; in verband met zijn eigen directeurschap bij Selikor, waarin hij nu in het ongelijk is gesteld en onterecht genoten financiële voordelen moet terugbetalen; maar ook zijn nog altijd niet teruggedraaide oneigenlijke benoeming als topambtenaar, nu al voor het geval hij tussen nu en de nieuwe verkiezingen zijn post als parlementsvoorzitter moet verlaten. Een post die hij met zijn rechtspraak- en daarmee gezagsondermijnende uitlatingen niet verdient.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).