Crisismanager Calmero van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) wil het vertrouwen van binnen- en buitenland in de dienst herstellen. Mede daarom werd besloten tot de ongebruikelijke stap van het geven van een persconferentie. Ook kenners kunnen zich niet heugen dat de Veiligheidsdienst ooit een bijeenkomst met de media belegde. De dienst opereert vooral in stilte. Desgevraagd gaf de crisismanager aan zelf het initiatief te hebben genomen om ontheffing te krijgen van zijn ambtsgeheim. Dit werd direct al openlijk betwijfeld, maar belangrijker is de vraag waarom premier Schotte (MFK) hier toestemming voor heeft gegeven. Het antwoord, dat hij zichzelf en andere ministers hiermee laat vrijpleiten, ligt voor de hand. En dat aan de vooravond van de Rijksministerraad waarin wordt beslist of en hoe op te treden inzake de ernstige twijfels over de integriteit van verschillende Curaçaose bewindslieden en de stelselmatige weigering dit zelf onafhankelijk te onderzoeken.
Als het de crisismanager, die overigens bij de media bekend staat als een prima voormalige douanefunctionaris, echt te doen was om enkel het herstel van de reputatie van de VDC, dan was een andere aanpak verstandiger geweest. Hij had op een halve A4 kunnen verklaren dat de informatie in het omstreden uitgelekte memo kennelijk niet kon worden hard gemaakt en dat het daarom geen deel uitmaakt van het eindrapport. En dat dit al was geconcludeerd door het interim-hoofd Dindial, die de door Schotte geschorste Gumbs tijdelijk verving, en dat ook nu nog de conclusie zo luidt. Maar met zijn uitgebreide verklaring, roept Calmero - hoe ironisch ook - juist méér vragen op. Er is aangifte gedaan bij het OM, maar tegen wie is niet bekend. Er zijn schadeclaims, maar door wie is onduidelijk. Het memo was gebaseerd op ‘bestaande rapporten binnen de dienst’, maar waarom die niet valide waren, blijft een mysterie. De op deze post onervaren VDC-crisismanager vliegt echter vooral uit de bocht door zich niet volledig neutraal op te stellen en versterkt daarmee het onbehaaglijke gevoel dat hij wellicht toch niet helemaal uit eigen beweging optrad. Dat geldt voor zijn insinuatie richting ‘de grootste politieke partij’. Echter ook in de richting van publiek en media, met de oproep om ‘dit hoofdstuk af te sluiten’. Dat bepaalt niet Calmero, de VDC of de regering, maar de journalisten zelf, die de kwestie niet mogen laten rusten voordat volstrekt helder is dat Curaçao wordt geregeerd door 100 procent integere ministers.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).